Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1.Typy stosowanych wózków jezdniowych
2.Budowę wózków
3.Czynności kierowcy przy obsłudze wózka przed   rozpoczęciem   pracy  i   po   pracy   wózkami
4.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
5.Wiadomości z zakresu bhp
6.Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli
7.Praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózka

Wymagania: wykształcenie podstawowe, ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie