Ułatwienia dostępu

Bezpieczne użytkowanie butli w tym bezpieczna wymiana + uprawnienia energetyczne

Cel szkolenia:

 •  teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wymiany butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania czynności związanych z wymianą butli
 • wymiana butli wykonana przez instruktora
 • próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia
 • samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia
 • omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika szkolenia

Liczba godzin zajęć:

 • 5 godz. w tym 1 godz. zajęcia praktyczne

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie ukończenia kursu wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Dodatkowe informacje: Należy posiadać świadectwo kwalifikacyjne E gr 3 uprawniające do wymiany butli w wózkach jezdniowych

Miejsce realizacji szkolenia:

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15