Żurawie – konserwacja

Tematyka: wiadomości o dozorze technicznym, budowa i konserwacja żurawi, awarie związane z eksploatacją, sprawdzanie działania zabezpieczeń ruchomych i ochronnych, współpraca konserwatora z użytkownikiem, bhp.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka