Ułatwienia dostępu

Żurawie – konserwacja

Tematyka: wiadomości o dozorze technicznym, budowa i konserwacja żurawi, awarie związane z eksploatacją, sprawdzanie działania zabezpieczeń ruchomych i ochronnych, współpraca konserwatora z użytkownikiem, bhp.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka


Kurs konserwacja żurawi

Kurs dla konserwatorów żurawi jest niezbędny do uzyskania uprawnień UDT. Obejmuje on pełen zakres konserwacji żurawi i wykonywanych napraw, związany jest także ze specyfikacją, rodzajami oraz budową maszyn.

Kurs konserwacji żurawi – na czym polega?

Szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną jak i praktyczną, przygotowującą słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Jest to konieczne, aby uzyskać uprawnienia UDT w zakresie konserwacji żurawi.

Wymagania dla kandydatów szkolenia:

  • ukończony 18 rok życia
  • stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
  • posiadanie przynajmniej rocznego przygotowania jako pomocnik konserwatora żurawi
  • wykonane badania wysokościowe
  • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego G1

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, spełniasz powyższe wymogi oraz chcesz zostać konserwatorem zgłoś się do naszego ośrodka. Zapewniamy kompleksowy program szkolenia na konserwatora żurawi oraz niezbędną pomoc.

Kurs dla konserwatorów żurawi

Kurs dla konserwatorów obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak również praktyczne dotyczące konserwacji żurawi. Podczas szkolenia uczestnik pozna najczęściej pojawiające się awarie (związane z eksploatacją) oraz sposoby ich rozwiązania. Po ukończeniu egzaminu wewnętrznego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego MEN z 11 stycznia 2012 r.

Aby uzyskać uprawnienia konserwatorskie, konieczne jest podjęcie egzaminu zewnętrznego przed komisją UDT. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje uprawnienia poświadczone zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Jak często należy ponawiać kurs kwalifikacyjny w zakresie konserwacji żurawi?

Tego rodzaju uprawnienia UDT wydawane są bezterminowo, dodatkowo są one honorowane w całym kraju oraz w krajach Unii Europejskiej.

Żurawie budowlane – program szkolenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy konserwator powinien posiadać uprawnienia do konserwacji czyli wykonywania przeglądów i napraw dźwigów przeładunkowych nazywanych żurawiami przewoźnymi i przenośnymi.

Program szkolenia konserwatorskiego obejmuje zagadnienia takie jak:

  • Ogólne wiadomości odnośnie dozoru technicznego z omówieniem instrukcji oraz dokumentacji technicznej
  • Przepisy BHP w zakresie żurawi
  • Żurawie budowlane rodzaje i budowa maszyn
  • Obowiązki oraz uprawnienia konserwatora
  • Zasady konserwacji i eksploatacji maszyn

Zapewniamy profesjonalne podejście do każdego kursanta. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w egzaminach UDT, dzięki czemu wiemy, jak odpowiednio przygotować wszystkich naszych słuchaczy. Nasza profesjonalna kadra zapewnia fachowe i rzeczowe podejście do przygotowania wszystkich uczestników.