Ułatwienia dostępu

Wciągarki – obsługa

Tematyka: ogólne wiadomości o dozorze technicznym, maszynoznawstwo, eksploatacja, bhp.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka


Kurs obsługa wciągarki

Zajmujemy się organizacją kursów obsługi wciągarek, które pozwalają uzyskać uprawnienia wymagane do pracy przez UDT.

Uczestnik poznaje zasady korzystania z wciągarek budowlanych oraz zasady konserwacji tego sprzętu. Obsługa wciągarek to cenna umiejętność, która podnosi wartość pracownika na rynku pracy.

Cel kursu

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy i przygotowanie do zdania egzaminu państwowego przed komisją złożoną z przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego.

Pozytywne zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją oznacza uzyskanie uprawnienia na wciągarki i wciągniki przeznaczenia ogólnego na okres 10 lat, lub uprawnień na wciągarki i ciągniki specjalnego przeznaczenia na okres 5 lat.

Nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego podlegają wszystkie wciągniki i wciągarki o uciągu powyżej 250 kg.

Wybierz kurs w ZDZ Płock

Nasze kursy prowadzą instruktorzy mający za sobą wiele lat praktyki i doświadczenie w przekazywaniu wiedzy, posiadający uprawnienia do obsługi wciągarek budowlanych. Staramy się, aby wiedzę teoretyczną przekazać w najbardziej przystępny sposób.

W trakcie kursu poruszane są takie kwestie jak:

  • niezbędna wiedza na temat dozoru technicznego
  • charakterystyka techniczna sprzętu, różnica wciągnik, a wciągarka, informacje o ich budowie
  • zasady prawidłowej obsługi wciągników i wciągarek
  • obowiązki operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy
  • stosowane zawiesia i ich obsługa
  • zasady BHP – bezpieczna praca ze sprzętem i pierwsza pomoc

Kurs na wciągarki budowlane obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, niezbędne materiały szkoleniowe i pomoc w załatwieniu formalności związanych z egzaminem (wniosek o jego przeprowadzenie oraz zaświadczenie lekarskie i psychologiczne).

W kursie mogą brać udział osoby, które skończyły 18 lat i uzyskały co najmniej wykształcenie podstawowe. Wymogiem, który dotyczy także obcokrajowców, jest umożliwiająca swobodne porozumiewanie się znajomość języka polskiego.

Obowiązkiem każdego kursanta jest stosowanie wskazanych przez wykładowcę środków ochrony indywidualnej.