Wciągarki – obsługa

Tematyka: ogólne wiadomości o dozorze technicznym, maszynoznawstwo, eksploatacja, bhp.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka