Suwnice – obsługa sterowane z poziomu O i sterowane z kabiny

Tematyka: wiadomości o dozorze technicznym, maszynoznawstwo specjalistyczne, eksploatacja, bhp

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka, zaświadczenie lekarskie, przy sterowaniu z kabiny – wykształcenie zawodowe