Ułatwienia dostępu

Suwnice – obsługa sterowane z poziomu O i sterowane z kabiny

Tematyka: wiadomości o dozorze technicznym, maszynoznawstwo specjalistyczne, eksploatacja, BHP.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka, zaświadczenie lekarskie, przy sterowaniu z kabiny – wykształcenie zawodowe


Kurs na suwnice

Suwnice to specjalne maszyny które są wykorzystywane w przemyśle, transporcie oraz produkcji. Ich konstrukcja to specjalny most, poruszający się po torach oraz wciągarka poruszająca się po konstrukcji mostu.

Suwnice ułatwiają transport w obrębie placu budowy lub zakładu przemysłowego. Obecnie na rynku pracy zauważalny jest brak wykwalifikowanych operatorów suwnic.

Rodzaje suwnic

Osoby decydujące się na udział w kursie operatorów suwnic, będą miały okazję zapoznać się z charakterystyką sześciu rodzajów suwnic:

  • suwnice bramowe – jej częścią nośną jest specjalna brama, która się opiera na podporach w torze jezdnym
  • suwnice półbramowe – częścią nośną jest półbrama, która opiera się na torze jezdnym oraz na estakadzie
  • suwnice konsolowe – o kształcie wspornika
  • suwnice modułowe – lekkie maszyny podwieszane, zbudowane ze specjalnych profili
  • suwnice kolumnowe – pomostowa, ale zamocowana na kolumnie pionowej

Przebieg kursu na operatora suwnic

Kurs na operatora suwnic składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza z nich dotyczy takich zagadnień jak np. rodzaje urządzeń, wymagania zdrowotne do obsługi suwnic, przepisy BHP, zasady związane z eksploatacją suwnic, a także obowiązki operatora maszyn w trakcie i po pracy.

Praktyczna część kursu dotyczy nauki obsługi maszyn i kończy się ona egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności i wiedzę.

Osoba, która chce wziąć udział w kursie na operatora suwnic, musi mieć ukończone 18 lat, a także nie posiadać żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.

Operator suwnic – szacowane zarobki

Z uwagi na deficyt operatorów suwnic na rynku, kursy tego typu to świetne rozwiązanie, aby poszerzyć możliwości zawodowe.

Obecne wynagrodzenie operatora suwnic oscyluje w granicach około 4000 zł. Wysokość zarobków jest zależna m.in. od regionu. Operatorzy suwnic stosunkowo łatwo mogą znaleźć zatrudnienie także za granicą.

Z pewnością warto zdecydować się na udział w kursie na operatora suwnic. Osoby z takimi uprawnieniami, liczyć mogą na zatrudnienie w wielu firmach, magazynach czy na placach budowy. Zakład Doskonalenia Zawodowego Płock posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu szkoleń.

Instruktorzy, których zatrudniamy posiadają wszelkie kwalifikacje oraz rozległą wiedzę, którą dzielą się z kursantami.