Dźwigi – konserwacja

Tematyka: wiadomości o dozorze technicznym, budowa dźwigów, części mechanicznych i elektrycznych, awarie i wypadki, bhp i udzielanie pierwszej pomocy.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka, zaświadczenie lekarskie