Ułatwienia dostępu

Dźwigi budowlane – obsługa

Kurs na żurawia

Tematyka: wiadomości o dozorze technicznym, budowa części mechanicznej i elektrycznej, napęd sterowanie i zabezpieczenia elektryczne, bhp.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka, zaświadczenie lekarskie.


Nieustający rozwój budownictwa i przemysłu wiąże się jednoznacznie z coraz większym zapotrzebowaniem na operatorów maszyn budowlanych.

Kurs na dźwigi budowlane to doskonały sposób na poszerzenie kwalifikacji zawodowych. Poszerza perspektywy na pracę zarówno w branży budowlanej jak i przemysłowej. To także doskonała propozycja dla isób planujących prowadzenie własnej działalności.

Ile kosztuje kurs na operatora dźwigu?

Wysokie zapotrzebowanie na operatorów maszyn sprawia, że nieustannie brakuje odpowiednich specjalistów. Obsługa maszyn ciężkich wymaga jednak posiadania odpowiednich kwalifikacji.

Uprawnienia na dźwigi budowlane otrzymuje się po odbyciu specjalistycznego szkolenia zawodowego oraz zaliczenia państwowego egzaminu. Egazmin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Kurs na operatora żurawia i dźwigu budowlanego

Aby odbyć kurs na dźwigi budowlane, konieczne jest spełnienie dwóch warunków, tj:

  • ukończenie 18 lat
  • brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy zarówno pod kątem teoretycznym jak i praktycznym do egzaminu kwalifikacyjnego UDT.

Podczas zajęć wykładowych omawiane są zagadnienia takie jak:

  • wiadomości o dozorze technicznym
  • budowa części mechanicznej i elektrycznej
  • rodzaje dźwigów budowlanych
  • napęd sterowania i zabezpieczenia elektryczne
  • obowiązki operatora
  • przepisy BHP na stanowisku pracy
  • zasady bezpieczeństwa podczas eksploatacji
  • zasady postępowania w przypadku wypadku lub awarii podczas pracy

Po części teoretycznej, kursanci są odpowiednio przygotowani do rozpoczęcia etapu praktycznego. Część praktyczna to bezpieczna i samodzielna praca na wybranym dźwigu budowlanym oraz poznanie obowiązków podczas pracy.

Część praktyczna kursu ma za zadanie zapoznać operatora z obsługą maszyny w stopniu umożliwiającym bezproblemową pracę.

Przygotowanie do egzaminu

Kurs na operatora zakończony jest egzaminem państwowym. Składa się on z dwóch etapów i odbywa się przed komisją powołaną z UDT. Weryfikacji poddane zostają zarówno wiadomości teoretyczne jak i umiejętności praktyczne, nabyte podczas odbywania kursu.

Pozytywna ocena części praktycznej i teoretycznej jest wstępem do legalnego rozpoczęcia pracy na stanowisku pracy w sposób bezterminowy. Ukończenie kursu jest zwieńczone uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego.

Uprawnienia na żurawie i dźwigi

Kurs operatora żurawia wieżowego lub dźwigu budowlanego umożliwia podjęcie pracy z uwzględnieniem wysokiego wynagrodzenia zarówno na rynku krajowym jak i za granicą.

Warunki pracy są niezwykle atrakcyjne, a stawka godzinowa wzrasta wraz z doświadczeniem i często jest zaproszeniem do lepiej płatnych zleceń. To korzystna opcja zarówno dla podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych jak i wsparcia pracowników.

Nasz ośrodek szkoleniowy organizuje profesjonalne kursy obsługi dźwigów budowlanych różnego typu. To atrakcyjna oferta dopasowana do zróżnicowanych potrzeb kursantów.