Kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Tematyka: – Planowanie pracy wychowawczej wypoczynku – Organizacja pracy wypoczynku – Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników – Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno – obsługowym · Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Opis: Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do pełnienia obowiązków kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wymagania: nauczyciele, wychowawcy , inne osoby legitymujące się 3-letnim stażem pracy dydaktycznej lub wychowawczej, posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu