Ułatwienia dostępu

Kurs z zakresu przygotowania dydaktycznego dla wykładowców prowadzących szkolenia w dziedzinie BHP

Tematyka:

  • Elementy psychologii
  • Elementy andragogiki
  • Projektowanie procesu dydaktycznego
  • Formy kontroli i oceny
  • Symulacja zajęć

Kurs dydaktyczny dla wykładowców szkoleń BHP

Oferujemy kurs dla wykładowców i organizatorów szkoleń BHP. Kurs dedykowany osobom przygotowującym się do pracy w charakterze BHP’owca i na podobnym stanowisku.

Kurs zapewnia odpowiednie przygotowanie dydaktyczne wykładowców – instruktor BHP dzięki naszemu szkoleniu wzbogaci swój warsztat i udoskonali własne materiały dydaktyczne.

BHP dla instruktorów szkoleń – teoria i praktyka

Nasze kursy prowadzone są w formie wykładów, jak i zajęć praktycznych, dając tym samym kompleksową wiedzę w zakresie BHP, jak również solidne podstawy w zakresie metodologii nauczania.

Nauczyciel BHP po naszym kursie jest w stanie ulepszyć swój sposób przekazywania wiedzy i dostosować go indywidualnie do grup szkoleniowych, takich jak np. kadra medyczna lub administracyjna.

Kurs na BHP – dla kogo?

Na kurs zapraszamy wszystkie osoby chcące wyspecjalizować się w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs BHP dla wykładowców to sposób na ugruntowanie dotychczasowej wiedzy, a przede wszystkim na zdobycie umiejętności dydaktycznych w nauczaniu osób dorosłych.

Po odbyciu szkolenia, uczestnik jest w stanie samodzielnie przygotować ciekawe i angażujące materiały oraz efektywnie przekazywać zdobytą wiedzę.