Kurs z zakresu przygotowania dydaktycznego dla wykładowców prowadzących szkolenia w dziedzinie BHP

Tematyka:

  • Elementy psychologii
  • Elementy andragogiki
  • Projektowanie procesu dydaktycznego
  • Formy kontroli i oceny
  • Symulacja zajęć