Ułatwienia dostępu

Kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Tematyka: W programie m.in. : • Pierwsza pomoc przy urazach, krwotokach, złamaniach, zwichnięciach, • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa; defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED • Zasady postępowania przeciwwstrząsowego • Ewakuacja ze strefy zagrożenia • Wsparcie psychiczne poszkodowanych


Szkolenia z pierwszej pomocy – kurs przygotowujący

Duże nagromadzenie uczniów, ruch na przerwach i lekcjach wf oraz brak należytej uwagi. To najczęstsze przyczyny wypadków w szkołach. Dlatego bardzo istotne jest zdobycie wiedzy, która pozwali na szybką reakcję i udzielenie niezbędnej pomocy.

Potrzeba edukowania wynika również z polskiego ustawodawstwa. Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli jest dziś obowiązkiem umożliwiającym dalszą pracę. Dotyczy on również pozostałego personelu zarówno administracyjnego, jaki i porządkowego.

Kto może prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy?

Za organizację szkoleń zawsze odpowiedzialny jest dyrektor. Prawo jednak nie definiuje, kto ma je przeprowadzać, ani jaki ma być ich szczegółowy program.

Pozostawia to pewną swobodę i wolność wyboru. Najważniejsze jest jednak, aby na pierwszym miejscu zawsze było bezpieczeństwo uczniów. Szkolenie certyfikowane daje gwarancję opanowania wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Jak prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy?

Dobry instruktor potrafi przekazać wiedzę, tak aby po wyjściu z zajęć wszystko było oczywiste. Instrukcja i zasady udzielania pierwszej pomocy stanowią podstawę, która powinna zostać dobrze przedstawiona. Kolejny krok to ćwiczenia praktyczne, w zakresie wykonywania resuscytacji, czy obsługi defibrylatora.

Pierwsza pomoc w szkołach to jedna z najważniejszych kwestii bezpieczeństwa. Aby czuć się komfortowo, należy wiedzieć, że dzieci i młodzież są zostawione pod odpowiednią opieką. Dlatego kurs kpp dla nauczycieli jest obowiązkiem, który może zaradzić niejednej tragedii.