Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Adresaci: pracodawcy zatrudniający uczniów na praktyczną naukę zawodu lub wyznaczeni przez nich pracownicy prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe w zakładach pracy.

Cel kursu: uzyskanie wymaganych uprawnień pedagogicznych do nauczania zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Zakres tematyczny:

  • Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki
  • Metodyka kształcenia zawodowego
  • Praktyka metodyczna

Łączna liczba godzin: 86