Ułatwienia dostępu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Adresaci Kursu

Pracodawcy zatrudniający uczniów na praktyczną naukę zawodu lub wyznaczeni przez nich pracownicy prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe w zakładach pracy.

Cel kursu

Uzyskanie wymaganych uprawnień pedagogicznych do nauczania zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Zakres tematyczny

  • Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki
  • Metodyka kształcenia zawodowego
  • Praktyka metodyczna

Łączna liczba godzin kursu: 86


Kurs pedagogiczny dla instruktorów

Praktyczna nauka wykonywania zawodu jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Odpowiednie wyszkolenie w miejscu, stanowiącym wzorcowy przykład zakładu pracy pozwala uzyskać wiedzę z zakresu rzeczywistego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Tworzy możliwość poznania roli pracownika w zakładzie pracy, na konkretnym stanowisku. Aby móc zaoferować uczniom oraz młodocianym pracownikom możliwość praktycznej nauki zawodu, należy wykazać się uprawnieniami, zgodnymi z wytycznymi Kuratorium Oświaty.

Kurs pedagogiczny dla przedsiębiorców oraz mistrzów zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu adresowany jest do przedsiębiorców, nauczycieli, właścicieli zakładów usługowych, placówek handlowych oraz obiektów hotelarskich i gastronomicznych.

Oferta kierowana jest ponadto do rzemieślników oraz mistrzów wykonywania zawodu. Szkolenie w zakresie praktycznej nauki zawodu dla przedsiębiorców obejmuje zagadnienia z teorii psychologii, pedagogiki, metodykę nauczania w zakresie skutecznych metod nauczania.

Program kursu uwzględnia tematykę skutecznej i efektywnej nauki zawodu, techniki nauczania, sposoby, a także wiedzę praktyczną i praktykę metodyczną. Zakład doskonalenia zawodowego oferuje szkolenie, którego program zgodny jest z wytycznymi Kuratorium Oświaty, zatwierdzony przez wymienioną instytucję.

Praktyczna nauka zawodu pod okiem specjalisty

Zdobywanie wiedzy w zakresie wykonywania obowiązków zawodowych, a także funkcjonowania w zakładzie pracy jest niezbędnym elementem prawidłowo przebiegającego procesu edukacyjnego. Z tego względu nieocenioną jest rola doświadczonych specjalistów, którzy gotowi są przyjąć na praktykę lub staż uczniów lub młodocianych absolwentów.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu obejmuje szereg zagadnień, związanych z pracą w zawodzie, nie stanowi uprawnienia do nauki w szkole w charakterze nauczyciela.

Jakie możliwości otwiera kurs praktycznej nauki zawodu?

Dzięki udziałowi w kursie można zyskać wiedzę, dotyczącą sposobu dotarcia do młodzieży oraz poznać metody, dzięki którym praktyczna nauka zawodu stanie się satysfakcjonująca.

Dzięki uczestnictwu w kursie praktycznej nauki zawodu można otworzyć podwoje swojej firmy na współpracę ze szkołą branżową.

Stwarza to ogromne możliwości nawiązania współpracy z najlepszymi, którym od razu po zakończeniu edukacji zależy na posiadaniu zatrudnienia. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz doświadczeniem w codziennej pracy jest wiedzą bezcenną, która można przekazać tylko osobiście. Z tego względu ukończenie kursu pozwala otworzyć się na podaż pracowników, kończących szkołę.

Wysoka jakość obsługi oraz poziomu merytorycznego oferowanego kursu stanowi gwarancję odpowiedniego efektu podczas każdego szkolenia zawodowego. Z dbałością o zadowolenie klientów oraz komfort pracy w programie szkolenia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu znalazły się zagadnienia, związane z praktyką oraz teorią, zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty. Ich program ściśle opiera się o wytyczne, uwzględniając najwyższy poziom przekazywania wiedzy.