Kurs dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Tematyka: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, Organizacja zajęć w placówce wypoczynku, Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej, Obowiązki wychowawcy grupy, Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku, Turystyka i krajoznawstwo, Zajęcia kulturalno-oświatowe, Zajęcia praktyczno-techniczne, Prace społecznie-użyteczne, Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Opis: Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do pełnienia obowiązków wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży

Wymagania: Adresatami kursu są studenci, rodzice i pełnoletnia młodzież szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem min. średnim. Z kandydatami na wychowawców przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, której celem będzie określenie predyspozycji uczestników kursu do pracy z dziećmi i młodzieżą.