Ułatwienia dostępu

Kurs bezpieczeństwa i higieny pracy

Tematyka: zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp.


Kursy BHP w Płocku

Wszystkie osoby zatrudnione w konkretnym miejscu muszą odbyć obowiązkowe szkolenie BHP. Podczas szkolenia zostają szczegółowo omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące koniecznych środków ostrożności oraz potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw.

Niemniej istotną kwestią jest także zapoznanie się z obowiązującymi normami w wybranej branży.

Jako ceniony ośrodek oferujący szkolenia oraz kursy zawodowe zdecydowaliśmy się rozszerzyć dostępne propozycje i z myślą o wszystkich osobach poszukujących wysokiej jakości kursów doszkalających opracowaliśmy program szkoleń szeroko omawiających przepisy BHP na różnych stanowiskach pracy.

Jakie rodzaje kursów wyróżniamy i ile jest ważny kurs BHP?

Mimo, że przepis ten obowiązuje już od wielu lat, to niestety nagminnie powtarzającą się sytuacją jest ta, gdy zobowiązany do zorganizowania bądź opłacenia kursu BHP pracodawca jest zdziwiony, że sam kurs wstępny nie wystarczy.

W rzeczywistości kursy BHP omawiające aktualne przepisy i wymagania dzielą się na dwie, zasadnicze grupy:

Kursy wstępne – szkolenie składające się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego, a więc kolejno części, podczas której pracownik zapoznaje się nie tylko z przepisami BHP dostępnymi w Kodeksie Pracy, ale też z regulaminem pracy obowiązującym w danej firmie oraz naturalnie zasadami udzielania pierwszej pomocy, a także drugiej części, gdzie osoba zatrudniona na danym stanowisku zapoznaje się ze środowiskiem pracy, możliwymi zagrożeniami i skutecznymi sposobami ochrony.

Warto dodać, że osoba wykonująca pracę na kilku stanowiskach powinna mieć zapewniony oddzielny instruktaż dla każdego z nich, co więcej musi się on zakończyć testem zdobytej wiedzy oraz umiejętności, który faktycznie je potwierdzi oraz wypełnieniem karty szkolenia wstępnego.

Szkolenia okresowe – powinno mieć miejsce w okresie 6-12 miesięcy od daty zatrudnienia (dokładne ramy czasowe uzależnione są od rodzaju wykonywanej pracy oraz branży jakiej ona dotyczy). Uwaga! W związku z założeniami Tarczy Antykryzysowej wynikającymi z epidemii SARS -CoV-2 termin przeprowadzania szkoleń okresowych wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego.

To ile ważny jest kurs BHP ma nierozerwalny wpływ z danym stanowiskiem i tak oto np. robotnicy wykonujący niebezpieczne prace muszą wziąć udział w takim szkoleniu nie rzadziej niż raz w roku, z kolei pracownicy inżynieryjno-techniczni zobowiązani są do odbycia kursu nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Dla pracownika i pracodawcy

Kursy ZDZ Płock dedykowane są dla pracowników i pracodawców. Dzięki kursom BHP osoby zamierzające podjąć (bądź już wykonujące) pracę na danym stanowisku zostaną rzetelnie oraz kompleksowo przygotowane do wykonywania codziennych obowiązków.

Jak wygląda kurs BHP?

Osoby biorące udział w szkoleniach aktualizują oraz uzupełniają swoją wiedzę o wszelkie, niezbędne wiadomości. Przekazywana jest wiedza przede wszystkim z zakresu oceny zagrożeń oraz ryzyka wiążącego się z wykonywaniem pracy.

Niewątpliwe zalety kursów organizowanych przez ZDZ Płock to: urozmaicone metody przekazywania wiedzy, posiadająca wieloletnie doświadczenie kadra oraz przystępna forma zajęć.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi oferty kursów doszkalających BHP dostępnymi na naszej stronie internetowej.