Kurs bezpieczeństwa i higieny pracy

Tematyka: zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp.