Ułatwienia dostępu

Autoklawy (sterylizacja)

Tematyka: przepisy prawne dotyczace eksploatacji urządzeń energetycznych, wybrane zagadnienia z termodynamiki, AKP i automatyka oraz jednostki pomiarowe, budowa przeznaczenie i zasady działania sterylizatorów. obsługa i bieżąca konserwacja.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka


Kurs obsługi autoklawów

Kurs obsługi autoklawów (inaczej sterylizatorów, wyparzarek) składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją. Kurs ma na celu przede wszystkim przygotowanie słuchaczy do końcowego egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia E – obsługa autoklawów (wyparzarek, sterylizatorów).

Czym jest autoklaw i zasada działania

Nie ważne czy jest to autoklaw medyczny, czy autoklaw kosmetyczny zasada działania jest identyczna. Jest to urządzenie, którego celem jest przeprowadzenie procesu sterylizacji różnorodnych przedmiotów przy użyciu pary wodnej pod odpowiednim ciśnieniem.

Dzięki czemu możliwe jest uzyskanie temperatury wyższej niż 100 stopni Celsjusza. Autoklaw to najbardziej skuteczna metoda, która pozwala na sterylizację narzędzi niemal każdego typu.

Sterylizacja w autoklawie

Warto pamiętać, że wszelkie metalowe przedmioty, które będą podlegały sterylizacji za pomocą autoklawu parowego należy umieścić w specjalnych opakowaniach lub owinąć folią aluminiową.

Z kolei materiały płynne należy sterylizować wyłącznie korzystając z specjalnie dedykowanych programów przeznaczonych do cieczy.

Niektóre z modeli autoklawów wymagają uzupełnienia wody przed rozpoczęciem procesu dezynfekcji.

Praca autoklawów parowych dzieli się na cztery fazy: nagrzewania, wyrównania, wyjaławiania i schładzania.

Normy jakie powinien spełniać autoklaw – kurs sterylizacji medycznej

Można wyróżnić trzy klasy autoklawów: N, S oraz B. Autoklaw klasy N (najniższej klasy, norma EN 13060) od roku 2004 może być używany wyłącznie jako jednostka pomocnicza, ponieważ nie posiada pompy próżniowej.

Klasa S pozwala na dezynfekcję narzędzi opakowanych pojedynczo lub wielowarstwowo.

Z kolei najwyższa klasa, klasa B, to certyfikowane urządzenia parowe o przeznaczeniu medycznym, które z powodzeniem stosuje się również w branży kosmetycznej czy studiach tatuażu.

Autoklawy tej klasy spełniają rygorystyczne wymogi stacji sanepidu. Umożliwiają przeprowadzanie procesu sterylizacji wszystkich rodzajów wsadu, nawet tych o najbardziej skomplikowanej budowie.

Autoklaw klasy B wyposażony jest w tzw. próżnię wstępną, która usuwa całkowicie powietrze z komory.

Kurs prowadzony jest wyłącznie przez wykwalifikowany personel dydaktyczny. W ramach szkolenia przewidziane są wykłady, jak również zajęcia praktyczne, podczas których przyswojona wiedza teoretyczna ulega utrwaleniu.

Zagadnienia poruszane na kursie obsługi autoklawów:

  • podstawowe akty prawne dotyczące obsługi autoklawów
  • zagadnienia z termodynamiki
  • konstrukcja, zastosowanie oraz zasady działania autoklawów
  • obsługa urządzeń oraz konserwacja
  • przepisy bhp, ppoż. oraz pierwszej pomocy

Kursanci, którzy podejdą do egzaminu końcowego i zdobędą pozytywny wynik, otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie urządzeń: autoklawów. Druk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2019r. poz. 652; uprawnienia URE.