Autoklawy (sterylizacja)

Tematyka: przepisy prawne dotyczace eksploatacji urządzeń energetycznych, wybrane zagadnienia z termodynamiki, AKP i automatyka oraz jednostki pomiarowe, budowa przeznaczenie i zasady działania sterylizatorów. obsługa i bieżąca konserwacja.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka