Aktywne poszukiwanie pracy

Tematyka: warsztat psychologiczny (doradztwo zawodowe, elementy treningu asertywności, radzenia sobie ze stresem, integracja grupy) blok praktyczny (nauka: pisania dokumentów, rozmów z pracodawcą, autoprezentacji, składania ofert, sposobów szukania pracy)

Opis: Pomoc w znalezieniu się na rynku pracy.