Ułatwienia dostępu

Sekretarka

Opis: Czynniki określające sprawne działanie firmy, Organizacja pracy w biurze – zasady korespondencji, Sprawy kadrowe i inne, Psychologia w biurze, Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy, Lista płac – rozliczenia ZUS, Urzędu Skarbowego, Maszynopisanie komputerowe oraz komputerowe wspomaganie prac biurowych.


Kurs „Sekretarka” to szkolenie skierowane do wszystkich osób, które pragną zdobyć wiedzę lub poszerzyć swoje dotychczasowe umiejętności na temat tego, jak efektywnie prowadzić sekretariat.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia z różnych dziedzin, w tym: administracji, zarządzania, psychologii biznesu i księgowości.

Osoba biorąca udział w kursie poznaje także poszczególne etapy obiegu dokumentów w firmie, zasady korespondencji oraz organizacja pracy biura. Omówione zostaną także zagadnienia takie jak listy płac, sprawy kadrowe oraz sposoby budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik kursu bez problemu zorganizuje swoją pracę w sekretariacie.

Program szkolenia

Na zajęciach poruszane są zagadnienia:

  • Charakterystyka zawodu – zadania, obowiązki i umiejętności przydatne do prowadzenia sekretariatu
  • Organizacja pracy biura – w tym efektywne zarządzanie własnym czasem
  • Organizacja korespondencji – oraz zasady redagowanie pism urzędowych
  • Sprawy kadrowe – w tym listy płac itd.
  • Pozytywny wizerunek firmy oraz jego budowanie
  • Zasady organizacja spotkań służbowych – oraz obsługa interesantów
  • Zasady BHP i savoir-vivre

W trakcie kursu skupiamy się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych oraz wskazujemy tajniki i nieoczywiste aspekty pracy w sekretariacie. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych, zakończonych egzaminem wewnętrznym.

Do kogo adresowany jest kurs na Sekretarkę?

Kurs „Sekretarka” jest skierowany do wszystkich osób, które myślą o rozpoczęciu pracy w biurze, nie posiadających jeszcze doświadczenia. Szkolenie przeznaczone jest również dla osób, które rozpoczęły pracę w sekretariacie, ale chciałyby uzupełnić wiedzę i umiejętności.

Odbycie szkolenia pomoże kursantom w sprawnej organizacji czasu oraz wyeliminowaniu wielu błędów „nowicjuszy”, które przez wiele osób są popełniane zwłaszcza u początków kariery.

Szkolenie skierowane jest do osób pełnoletnich, wskazane jest wykształcenie średnie (warunek wymagany przez zdecydowaną większość pracodawców).

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, którego zdanie jest podstawą do uzyskania certyfikatu, upoważniającego do uprawiania zawodu Sekretarka (Kod zawodu: 412001). Dokument ten jest uwzględniany przez pracodawców na terenie całego kraju oraz za granicą. Certyfikat ten jest wydawany na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.