Przedsiębiorczość

Tematyka: małe przedsiębiorstwo, podstawy biznesu, opracowanie pomysłu na mały biznes, wprowadzenie do rachunkowości, marketing, zagadnienia prawne, rachunkowość zarządzania, biznes plan, komputer do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów.

Opis: Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na własny rachunek.

Wymagania: wykształcenie bez znaczenia