Pracownik ds. kadr i płac

Tematyka: organizacja i funkcjonowanie komórki spraw osobowych; prowadzenie ewidencji pracowników; dobór pracowników, wybrane zagadnienia prawa pracy i bhp, płace, podatki ZUS

Opis: Przygotowanie do pracy w dziale spraw osobowych i płac we wszystkich podmiotach gospodarczych.

Wymagania: wykształcenie średnie