Ułatwienia dostępu

Kurs komputerowy – podstawowy

Informacje o kursie:

* 40 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* kurs prowadzimy w formie GRUPOWEJ* oraz indywidualnej,
* możliwość regulowania płatności w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy przy komputerze z wykorzystaniem podstawowego oprogramowania biurowego.

Program szkolenia:

1. Budowa komputera oraz środowisko Windows
2. Edytor tekstu MS Word
3. Arkusz kalkulacyjny MS Excel
4. Usługi w sieci Internet – poczta elektroniczna

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652)

Zalety zajęć indywidualnych:

* dostosowanie materiału szkolenia do indywidualnych potrzeb danego słuchacza
* indywidualne ćwiczenia na komputerze
* możliwość dostosowania długości oraz częstotliwości trwania zajęć do potrzeb klienta
* indywidualne podejście

_____________________________________
* pod pojęciem GRUPA rozumie się min. 6 osób