Obsługa kas fiskalnych

Tematyka: techniki zabezpieczające waluty światowe i pieniądze polskie, rozpoznawanie pieniędzy, ekspertyza znaków wartościowych, rozpoznawanie falsyfikatów prawo dewizowe, rozliczenia dewizowe i czekowe.

Wymagania: wykształcenie średnie