Ułatwienia dostępu

Kurs: Księgowość komputerowa

Cel szkolenia

Przekazanie wiadomości i wyrobienie umiejętności w zakresie niezbędnym do prowadzenia księgowości w firmie.

Wymagania wstępne dla kandydatów

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła dająca wykształcenie średnie (wskazane: szkoła ogólnokształcąca, administracyjna, ekonomiczna, handlowa)
 • podstawowa znajomość obsługi komputera

Tematyka szkolenia

 • Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia
 • Ewidencja zmian w stanie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia oraz przychodów i kosztów
 • Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości
 • Ewidencja wynagrodzeń za pracę, materiałów, majątku trwałego i inwestycji, rozliczeń i kalkulacji kosztów zwykłej działalności gospodarczej
 • Produkty i przychody ze sprzedaży
 • Wynik działalności ich podział
 • Fundusze (kapitały własne i specjalne)
 • Zamknięcie roczne; sprawozdawczość finansowa
 • Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych; podatek od towarów i usług
 • Płatnik
 • Komputerowe prowadzenie księgowości
 • JPK

Liczba godzin zajęć

 • 130 godz.

Wydawane dokumenty

 • Zaświadczenie ukończenia kursu wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Miejsce realizacji szkolenia

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15


Kurs księgowość komputerowa w Płocku

Podstawowym celem kursu jest praktyczne przygotowanie do pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku. Uczestnik kursu, w trakcie jego trwania, zdobędzie solidną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności prowadzenia księgowości z wykorzystaniem programów komputerowych Symfonia i Insert.

Zdobyta wiedza pozwoli poradzić sobie ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, czy też rozliczeniami z Urzędem Skarbowym.

Forma kursu

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów. Każdemu uczestnikowi przydzielone zostanie stanowisko komputerowe, co pozwoli na praktyczną naukę obsługi programów księgowych.

Kurs prowadzony jest przez pasjonatów z dużym doświadczeniem. Dzięki temu uczestnicy mogą liczyć na przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy z zakresu prowadzenia księgowości przy pomocy komputerowych programów księgowych.

Prowadzący kurs eksperci zapoznają uczestników z niezbędną wiedzą teoretyczną, a następnie zachęcają do samodzielnego rozwiązywania ćwiczeń. Samodzielne rozwiązywanie zadań sytuacyjnych pozwala zdobyć wiedzę, w jaki sposób księgować różnego rodzaju operacje gospodarcze. Praca na przepisach dostarczy aktualnej wiedzy teoretycznej z zakresu rachunkowości i rozliczeń podatkowych niezbędnych do poprawnego sporządzenia podstawowego zestawienia do sprawozdania finansowego.

Dla kogo jest przeznaczony ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia księgowości komputerowej. Uczestnictwo w kursie przygotowuje do pracy w zespole księgowym. Kurs skierowany w szczególności do osób, które nie miały wcześniej styczności z podobną problematyką.

Uczestnik powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Każdy uczestnik kursu utrzymuje:

 • wszystkie niezbędne materiały;
 • świadectwo ukończenia kursu;
 • dostęp do fachowej wiedzy i umiejętności doświadczonych prowadzących;
 • indywidualne podejście i wsparcie ekspertów na każdym etapie szkolenia.