Księgowość dla samodzielnych księgowych

Tematyka: środki pieniężne, rozliczenia, rozrachunki, rzeczowy majątek trwały i obrotowy, rachunek kosztów, ewidencja przychodów ze sprzedaży, podatki, wynik finansowy i sprawozdawczość, kapitały i fundusze