Ułatwienia dostępu

Kurs: Księgowość dla samodzielnych księgowych

Tematyka: środki pieniężne, rozliczenia, rozrachunki, rzeczowy majątek trwały i obrotowy, rachunek kosztów, ewidencja przychodów ze sprzedaży, podatki, wynik finansowy i sprawozdawczość, kapitały i fundusze.


Samodzielne prowadzenie księgowości Płock

Osoby, które chcą mieć pracę związaną z księgowością na samodzielnym stanowisku, mogą skorzystać z oferowanego przez nas kursu na samodzielnego księgowego. Celem szkolenia jest pełne przygotowanie do pracy zawodzie oraz odświeżenie i utrwalenie aktualnej wiedzy.

Specjaliści do spraw rachunkowości to bardzo poszukiwana grupa zawodowa na rynku. Wielu przedsiębiorców w naszym kraju potrzebuje profesjonalnego wsparcia w zakresie rozliczeń i księgowości.

Jakie zagadnienia wchodzą w zakres nauki na szkoleniu?

Uczestnicy oferowanego kursu poznają wszystkie ważne aspekty rachunkowości, przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Kompleksowe przygotowanie do zawodu obejmuje:

 • podstawowe zagadnienia związane z opodatkowaniem,
 • zagadnienia związane z działalnością gospodarczą, rozliczeniem pracowników i kadrami.

Oferowany kurs stanowi również cenne źródło wiedzy dla kadry kierowniczej średnich przedsiębiorstw.

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs stanowi atrakcyjną formę pozyskania wiedzy dla osób planujących podjąć zatrudnienie na stanowisku samodzielnego księgowego. Ponadto kurs ukierunkowany jest również do:

 • osób, które podjęły pracę na wspomnianym stanowisku po dłuższej przerwie w aktywności zawodowej,
 • kierowników firm, którzy samodzielnie zajmują się pełną rachunkowością,
 • właścicieli firm,
 • osób, które chcą przygotować się do kursu na Głównego księgowego.

Założenia dydaktyczne oferowanego kursu

Każda osoba, która kończy oferowany przez nas kurs na samodzielnego księgowego, nabywa umiejętności potrzebne między innymi do:

 • przygotowania listy płac,
 • przygotowania bilansu oraz rachunku wyników,
 • ewidencji środków trwałych,
 • ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • dokonywania zapisów ewidencji kosztów,
 • gromadzenia i archiwizowania dokumentacji księgowej.

Zakończenie kursu

Po zakończonym kusie i zdanym egzaminie, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dokument potwierdza umiejętności w obrębie zawodu specjalisty ds. rachunkowości, a także pracownika obsługi płacowej.

Podsumowanie

Intensywny program kursu pozwala nabyć wiedzą i umiejętności, które pozwalają na prowadzenie pełnej księgowości. Uczestnicy szkolenia otrzymują wszystkie niezbędne materiały. Dzięki dydaktycznemu podejściu osób, które prowadzą kurs, możliwe staje się poruszenie wszelkich aspektów niezbędnych do prowadzenia księgowości mikro jednostek oraz małych jednostek.

Program kursu realizowany jest na podstawie obowiązujących przepisów, zadań sytuacyjnych oraz testów. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu każda osoba ma bardzo duże możliwości na polskim rynku pracy.