Ułatwienia dostępu

Kurs: Księga przychodów i rozchodów

Tematyka: zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, system opodatkowania, podatek od wartości dodanej VAT.


Kurs w ZDZ Płock

Odpowiednia wiedza to tylko połowa sukcesu w zawodzie księgowego. Równie ważna jest praktyka, z którą można zaznajomić się podczas specjalistycznych kursów.

Jednym z nich jest oferowane szkolenie z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Księga przychodów i rozchodów to forma ewidencji, z którą księgowi mają do czynienia na co dzień. Dobra znajomość znajomość wszelkich zagadnień jest niezbędna do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego.

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w kursie?

Podczas kursu uczestnicy aspirujący do miana samodzielnego księgowego zostaną kompleksowo przygotowani do zawodu. Szeroko omawiane są wszystkie elementy księgi przychodów i rozchodów oraz mechanizmy, w myśl których działa. Na zajęciach przekazywana jest wiedza w zakresie praktycznych aspektów rachunkowości i sprawozdawczości.

Kompleksowo przedstawione zagadnienia związane z opodatkowaniem z pewnością pozwolą lepiej zrozumieć wykonywany zawód i prawa nim rządzące.

Program kursu szeroko porusza specyfikę prowadzenia księgowości dla mikro i małych przedsiębiorstw. Firmy te stanowią podstawę polskiej gospodarki.

Po ukończeniu szkolenia, może profesjonalnie zająć się każdą działalnością gospodarczą działającą w oparciu o księgę przychodów i rozchodów.

Charakterystyka kursu

Intensywny program kursu księgi przychodów i rozchodów sprawia, że jest to szkolenie bardzo dynamiczne. W krótkim czasie przekazywana jest wiedza wymagana do prowadzenia rachunkowości działalności gospodarczej. Kursant otrzyma wszystkie niezbędne do zajęć materiały, dzięki czemu będzie mógł również samodzielnie studiować poza zajęciami i przygotowywać się we własnym zakresie

Kursu zakończony jest uzyskaniem zaświadczenia, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje zawodowe.