Księga przychodów i rozchodów

Tematyka: zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, system opodatkowania, podatek od wartości dodanej VAT.