Ułatwienia dostępu

Kurs: Komputerowa obsługa magazynów – Sprzedaż

Tematyka kursu

  1. obsługa komputera (program komputerowego zarządzania magazynem i sprzedałą)
  2. komputerowe zarządzanie obrotem (wprowadzanie dokumentów zakupu do magazynu, kartoteka magazynowa, wprowadzanie i modyfikacja informacji o towarze, sprzedaż towarów z magazynu, planowanie zapasów, rodzaje dokumentów)

Kurs dla pracowników sektora logistycznego

Branża logistyczna to w ostatnich latach dynamicznie rozwijający się sektor rynkowy. Oznacza to, że pracownicy przygotowani do pracy np. w magazynach są poszukiwani na rynku pracy, jako cenieni specjaliści.

Podczas pracy w hali magazynowej, oprócz uprawnień na wózki widłowe, bardzo cenione są także umiejętności w zakresie obsługi komputerowej. Kompetentni specjaliści w tym zakresie umożliwiają sprawne administrowanie i pracę magazynu.

Zakres kursu

Praca w sektorze logistycznym wymaga od pracowników podejścia nastawionego na stały rozwój, a specjaliści w branży powinni być wszechstronni. To właśnie dlatego kurs oferowany przez ZDZ Płock ukierunkowany jest na zdobywanie kompetencji w różnorodnych obszarach.

Uczestnicy kursu poznają niezbędną wiedzę dotyczącą między innymi:

  • możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii podczas codziennej pracy
  • poprawy wydajności pracy

Umiejętności te są niezbędne do efektywnej pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie, ponieważ współczesny magazyn nie byłby w stanie normalnie funkcjonować bez wsparcia technologii komputerowej.

Technologie komputerowe podczas pracy w magazynie

Podczas szkolenia kursanci są zapoznawani z działaniem takich systemów, jak między innymi Symfonia (program ten jest kojarzony głównie z księgowością, ale moduł Symfonia HANDEL pozwala także na ewidencję w zakresie gospodarki magazynowej) oraz pakiet Microsoft Office.

W ramach MS Office edukacja obejmuje programy:

  • Excel, dzięki któremu możliwe jest tworzenie raportów analitycznych, podsumowań i zestawień
  • Access – oprogramowanie umożliwiające m.in. tworzenie baz danych

Poprawa wydajności pracy

Nauka technicznych aspektów dotyczących programów komputerowych (np. tworzenia tabel przestawnych czy wykresów w MS Excel) to element niezwykle ważny, lecz nie jedyny.

Ważne jest umiejętne wykorzystanie nabytej wiedzy podczas codziennej pracy w magazynie. Oznacza to, że podczas kursu słuchacze poznają praktyczne przykłady wykorzystania technologii komputerowych w branży (np. możliwości, jakie daje stworzenie bazy z informacjami na temat kontrahentów).

Dzięki automatyzacji oraz umiejętności szybkiej obróbki danych, uczestnik kursu jest w stanie znacząco zwiększyć efektywność wykonywanych obowiązków zawodowych.