Komputerowa obsługa magazynów – sprzedaż

Tematyka: obsługa komputera (program komputerowego zarządzania magazynem i sprzedałą), komputerowe zarządzanie obrotem (wprowadzanie dokumentów zakupu do magazynu, kartoteka magazynowa, wprowadzanie i modyfikacja informacji o towarze, sprzedaż towarów z magazynu, planowanie zapasów, rodzaje dokumentów)