Ułatwienia dostępu

Szkolenie dla instalatorów ubiegających się o wydanie certyfikatu w zakresie pomp ciepła

Szkolenie dedykowane osobom, które zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE z zakresu instalacji pomp ciepła, przygotowują się do zdania egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, interesują się tematom OZE, chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w tym obszarze.


Pompy ciepła w domu

Popularność montowania instalacji OZE w mieszkaniach i domach stale rośnie. Trendy dotyczące inwestowania w ekologiczne i energooszczędne systemy elektryczne zyskują na swoim znaczeniu.

Na rynku pracy wolnych etatów, związanych z pracą montera pomp ciepła, będzie sukcesywnie przybywać. Już dziś zauważalny jest spory deficyt pracowników, co zaś sprawia, że najlepsi specjaliści mogą liczyć na spore zarobki w tej branży.

Szkolenie stanowi całościowe przygotowanie kandydata do pracy przy najnowszych instalacjach pompujących.

Uwarunkowania prawne certyfikowanego instalatora pomp ciepła

Zgodnie z ustawowymi przepisami prawnymi, osoba wykonująca zawód instalatora pomp ciepła może uzyskać certyfikat . Potwierdza on kwalifikacje zdobyte na drodze szkoleń i kursów, które kończą się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z delegatem UDT w składzie.

Podstawową drogą do zdobycia uprawnień jest kurs podstawowy organizowany przez zweryfikowane podmioty szkoleniowe. Jednym z warunków otrzymania certyfikatu jest uzyskanie dokumentu poświadczającego pozytywne ukończenie szkolenia podstawowego.

Tego typu szkolenie może zostać przeprowadzone wyłącznie przez akredytowanego organizatora. Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania uprawnień i organizowania szkoleń zostały zawarte w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Umiejętności i specjalistyczna wiedza

Certyfikowany instalator pomp ciepła posiada uprawnienia związane z możliwością montażu prawnie dozwolonych urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii.

Profesjonalny kurs zawodowy jest szansą na poszerzenie swoich kompetencji, zdobycie cennego doświadczenia i poświadczenie zdobytej wiedzy. Po ukończeniu szkolenia teoretyczno-praktycznego kursant otrzymuje certyfikat ukończenia, będący gwarantem umiejętności w tej dziedzinie.

Kurs jest znakomitą szansą na zdobycie cennej, aktualnej wiedzy na temat technologii przyszłości. Uczestnik poznaje zasady projektowania urządzeń oraz będzie potrafił dokonać prawidłowego doboru systemów pomp ciepła.

Do czego przydaje się ukończony kurs?

Oprócz zdobycia cennego dokumentu, podczas szkoleń stawia się na doskonalenie umiejętności instalatorów, w szczególności wskazując na kontekst działania i montażu pomp ciepła w pomieszczeniach.

Podczas kursu omawiane są najnowsze rozwiązania technologiczne, które są nieodzowną częścią instalacji OZE. Szkolenie stanowi podstawę teoretyczną i praktyczną do rozpoczęcia wykonywania zawodu instalatora. Certyfikowany instalator zyskuje łatwiejszą możliwość wystartowania w biznesie, jest w stanie także efektywniej się rozwijać i poszerzać posiadane kompetencje.

To także szansa na zdobycie perspektywicznego, dobrze płatnego zawodu, który ma obecnie status deficytowy na rynku europejskim.

Zasady związane z uczestnictwem w kursie

Szkolenie obejmuje część dla słuchaczy, czyli moduł wykładowy i teoretyczny oraz moduł praktyczny.

W trakcie kursu uczestnik poznaje zagadnienia obejmujące m.in.:

  • Zasady działania pompy ciepła, w szczególności instalacji obecnie stosowanych na dużą skalę
  • Zastosowanie pomp ciepła w praktyce
  • Efektywność pompy ciepła wraz ze szczegółowym omówieniem obowiązujących przepisów krajowych
  • Spektrum najczęstszych usterek i sposobów radzenia sobie z defektami instalacji

Szkolenie teoretyczno-praktyczne stanowi pierwszą część kursu. W dalszej kolejności kursant, po spełnieniu wszystkich szkoleniowych wymagań formalnych, może przystąpić do egzaminu państwowego przed powołaną komisją.

Zaświadczenie szkoleniowe pozwala uczestnikowi na przystąpienie do egzaminu w czasie nie dłuższym, niż 12 miesięcy.

Egzamin jest organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego. Szczegółowe informacje na temat najbliższych terminów określone są w biuletynie informacji publicznej.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Deficyt pracowników w gałęzi instalacji OZE sprawia, że coraz więcej firm związanych z usługami hydraulicznymi czy elektrycznymi decyduje się na rozszerzenie spektrum swoich zadań.

Choć praca instalatora nie jest tożsama z obowiązkami hydraulika czy elektromontera, to w większości przypadków taki pracownik bez problemu odnajdzie się w nowej (rozszerzonej) roli.

Szkolenie stanowi zatem szansę, zarówno dla pracowników, jak i firm, na rozszerzenie zakresu realizowanych usług. Jest także znakomitą możliwością dla osób niedoświadczonych, które poszukują nowej pracy i chcą poszerzać zakres swoich umiejętności technicznych.