Ułatwienia dostępu

Kurs spawacza: Spawanie metodą MAG – 135

Tematyka: procesy spawania w osłonie gazów ochronnych, urządzenia i sprzęt do spawania w osłonie CO2, wady połączeń spawanych i ich kontrola, bhp i p.poż., praktyczne wykonanie połączeń i prostych konstrukcji spawanych, pierwsza pomoc w razie wypadku lub zagrożenia pożarem.

Opis: Spawanie MAG (inne nazwy: spawanie łukowe w osłonie gazowej, spawanie półautomatyczne).

Wymagania: wykształcenie podstawowe, ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie


Spawanie metodą MAG

Spawanie metodą MAG jest typem spawania łukowego i polega w głównej mierze na procesie spawania przy pomocy łuku elektrycznego, które jest wytwarzane między elektrodą topliwą a materiałem poddanym spawaniu.

Spawanie metodą MAG – do czego służy, jak się odbywa

W przypadku metody MAG (inaczej metoda 135) elektrodą topliwą jest zazwyczaj specjalny drut podawany w ciągły sposób. Łuk elektryczny oraz tzw. jeziorko spawalnicze powstałe z ciekłego metalu jest ochraniane przez strumień gazu osłonowego.

MAG (ang. Metal Active Gas) to proces spawalniczy, podczas którego wykorzystuje się aktywną osłonę gazową. Może to być przykładowo dwutlenek węgla, czyli CO2, lub jego mieszanka z argonem.

Spawanie przy wykorzystaniu metody MAG jest aktualnie najbardziej rozpowszechnioną metodą spawania, którą szacują się, że obejmuje przeszło 65% wszystkich obecnie stosowanych przemysłowych łukowych metod spawania.

Przed rozpoczęciem pracy spawacza, niezbędne jest ukończenie specjalistycznego kursu lub szkolenia, dzięki któremu możliwe jest zdobycie odpowiedniego certyfikatu (Certyfikat TÜV, UDT, SIMP).

Wszystkie egzaminy kończące kursy lub szkolenia, odbywają się według obowiązującej norm PN-EN ISO 9606-1, PN-EN ISO 9606-2. Zdanie egzaminu oznacza uzyskanie określonych uprawnień.

Spawanie MAG – szczelność i zalety

Największą zaletą metody MAG jest jest funkcjonalność oraz uniwersalność. Za jej pomocą można trwale spawać różnego rodzaju metale i ich stopy, niemal we wszystkich pozycjach.

MAG jest metodą spawalniczą, która charakteryzuje się naprawdę wysoką wydajnością procesu spawania w porównaniu do metody z użyciem elektrod otulonych. Wysoka jakość spoin i relatywnie niski koszt wykorzystywanych materiałów spawalniczych zdecydowanie przemawiają na korzyść tej metody.

Metoda spawania MAG jest wodoodporna i wyróżnia się dużą szczelnością, dlatego tak często wykorzystywana jest w przypadku łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych..

Spawanie metodą MAG, a acetylenowo-tlenowe – podstawowe różnice

W przypadku spawania acetylenowo-tlenowego wykorzystuje się specjalną końcówkę u wylotu której spala się mieszanina czystego tlenu z acetylenem. Spawacz za pomocą powstałego płomienia stapia metal tworząc tzw. jeziorko spoiny.

W miarę zapotrzebowania ręcznie doprowadzane jest spoiwo najczęściej w postaci drutu. Aby zachować ciągłość procesu, spawacz musi umiejętnie przesuwać palnik wzdłuż brzegów złącza.

Metodę acetylenowo-tlenową stosuje się zazwyczaj w procesie spawania wyrobów lekkich (przykładowo przewody wentylacyjne, czy rurociągi o niewielkich średnicach.

Warto jednak zaznaczyć, że powstały w ten sposób płomień zazwyczaj ma zbyt niskie temperatury, które nie są wystarczające do spawania wielu metali. Jedynym wyjątkiem są te o stosunkowo niskiej temperaturze topnienia.

Umiejętności spawacza niezbędne do wykonywania tego zawodu, można nabyć po uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą kursów i szkoleń.