Spawanie łukowe elektrodą otuloną – Met. 111

Tematyka: procesy spawania łukowego, technologia i materiałoznawstwo spawalnicze, podstawy elektrotechniki, urządzenia i sprzęt do spawania elektrodami otulonymi, wady połączeń spawanych i ich kontrola, bhp i ppoż., praktyczne wykonywanie połączeń i prostych konstrukcji spawanych, pierwsza pomoc w razie wypadku lub zagrożenia pożarowego.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie