Ułatwienia dostępu

Kurs spawacza: Spawanie łukowe elektrodą otuloną – Met. 111

Tematyka: procesy spawania łukowego, technologia i materiałoznawstwo spawalnicze, podstawy elektrotechniki, urządzenia i sprzęt do spawania elektrodami otulonymi, wady połączeń spawanych i ich kontrola, bhp i ppoż., praktyczne wykonywanie połączeń i prostych konstrukcji spawanych, pierwsza pomoc w razie wypadku lub zagrożenia pożarowego.

Wymagania: wykształcenie podstawowe, ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie.

 


Spawanie łukowe

Spawanie to proces, które polega na łączeniu materiałów za pomocą nagrzania ich do odpowiedniej temperatury, a następnie stopienia w miejscu łączenia z lub bez dodania odpowiedniego spoiwa.

Do procesu spawania łukowego wykorzystywana jest energia cieplna, która generowana jest przez tzw. łuk spawalniczy.

Spawanie łukowe – do czego służy i jak się odbywa?

Głównym źródłem ciepła jest łuk spawalniczy, który utworzony jest przez prąd elektryczny generowany przez spawalnicze źródło prądu o temperaturze w przedziale 3500-15500 stopni Celsjusza. Jednak przed rozpoczęciem procesu spawania, krawędzie spawanych elementów należy przygotować, aby uzyskać odpowiedni rowek spawalniczy, przykładowo V-kształtny.

Podczas spawania łuk spawalniczy topi krawędzie powstałego rowka i materiału spawalniczego. W taki sposób powstaje tzw. jeziorko spawalnicze.

Przy użyciu spawania łukowego najczęściej spawa się różnego rodzaju metale (aluminium, stal węglowa, stal nierdzewna). Jednak warto zaznaczyć, że tym rodzajem spawania można również spawać tworzywa sztuczne, jednak w takich przypadkach źródłem ciepła jest odpowiednio gorące powietrze lub też rezystor elektryczny.

Aby móc wykonywać zawód spawacza, należy uzyskać odpowiedni certyfikat. Można uzyskać go samodzielnie lub zostać skierowanym na egzamin przez przyszłego pracodawcę. Wydawane certyfikaty są zgodne z obowiązującą normą EN 1090-1:2009+A1:2011, tabela B.1 dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali według EN 1090-2:2018.

Osłony gazowe

Zastosowanie gazu osłonowego ma istotny wpływ zarówno na wydajność, jak i jakość procesu spawalniczego.Ich głównym zadaniem jest ochrona stopionej spoiny między innymi przed utlenieniem się, jak również przed zanieczyszczeniami oraz wilgocią zawartą w powietrzu. Dodatkowo gaz osłonowy skutecznie chłodzi uchwyt. Najczęściej w skład osłony gazowej wchodzi: argon, hel, dwutlenek węgla oraz tlen.

Osłona gazowa może być obojętna lub aktywna. W przypadku obojętnej – gaz nie wchodzi w żadną reakcję z powstałym jeziorkiem spawalniczym. Z kolei gaz aktywny bierze aktywny udział w spawaniu, ponieważ stabilizuje łuk spawalniczy i upłynnia podawany materiał do spoiny.

Osłona gazowa obojętna wykorzystywana jest do spawania MIG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych), a osłona gazowa aktywna do spawania MAG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych).

Spawanie łukowe elektrodami otulonymi

Typ spawania łukowego, w którym wykorzystuje się elektrodę otuloną, nazywa się również metodą MMA (ang. Manual Arc Welding). Elektroda otulona składa się z metalowego rdzenia pokrytego sprasowaną otuliną. Łuk spawalniczy powstaje między końcem elektrody a spawanym materiałem.

Z kolei zajarzenie łuku ma miejsce w momencie kontaktu końca elektrody z materiałem spawanym. W celu utrzymania stałej odległości między elektrodą a jeziorkiem spawalniczym, spawacz musi przesuwać uchwyt elektrody w kierunku spawanego elementu, ponieważ w metodzie MMA elektroda ulega skróceniu.

Dlatego tak istotne są umiejętności spawacza, które można nabyć po uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą kursów i szkoleń.