Pomosty robocze – obsługa

Tematyka: wiadomości o dozorze technicznym, budowa części elektrycznej, mechanicznej i pneumatycznej lub hydraulicznej, aparaty i urządzenia bezpieczeństwa, bhp

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka, zaświadczenie lekarskie