Ułatwienia dostępu

Pomosty robocze – obsługa

Tematyka: wiadomości o dozorze technicznym, budowa części elektrycznej, mechanicznej i pneumatycznej lub hydraulicznej, aparaty i urządzenia bezpieczeństwa, bhp

Wymagania: wykształcenie podstawowe, praktyka, zaświadczenie lekarskie


Kurs obsługi pomostów roboczych

Zapewnienie bezpiecznego i ergonomicznego dostępu do obszaru realizowanych prac, jest kluczowe dla sprawnego i bezpiecznego przebiegu robót. Jako ułatwienie, wykorzystuje się szereg różnych pomostów roboczych, takich jak: rusztowania, drabiny podestowe, platformy pływające, tymczasowe konstrukcje i wiele innych.

Wymagania prawne

Bazując na normie PN-EN ISO 14122, podesty do 2m wysokości muszą posiadać balustrady ochronne, jeżeli rodzaj wykonywanej pracy tego wymaga (np. wychylanie się poza obrys), a w przypadku podestów powyżej 2m, zabezpieczenia mogą mieć przerwę jedynie w miejscu drabin.

Zgodnie z prawem, tylko osoba posiadająca stosowne uprawnienia może zajmować się montażem i demontażem podestów roboczych. Warto jednak pamiętać, że na tym nie kończy się jej praca, celem zapewnienia bezpieczeństwa konieczne są regularne przeglądy konstrukcji.

Jeżeli urządzenia dostępowe są wykorzystywane na placu budowy, w pobliżu maszyn, ich eksploatacja musi być zgodna z dokumentacją techniczno-ruchową, a odbiór konstrukcji dokonany przez kierownika budowy (lub osobę upoważnioną).

Coraz więcej firm dostrzega korzyści z samodzielnego stawiania konstrukcji zapewniających dostęp. Dużym ułatwieniem jest możliwość zrealizowania tego typu kursu w wielu miejscach w Polsce, w tym również w Płocku.