Ułatwienia dostępu

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień

Tematyka: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi i pracy w zawodzie operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień.

Opis: Czas trwania szkolenia: 44 godziny

Wymagania: – ukończone 18


Kurs na operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Kurs na operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych realizowany jest w Płocku. W trakcie jego trwania, kursanci zdobywają fachową wiedzę teoretyczną oraz nabierają praktyki w zakresie obsługi maszyn. Kurs prowadzony jest przy wykorzystaniu profesjonalnych urządzeń, uznanych marek.

Ubijaki wibracyjne, zagęszczarki – typy, rodzaje, parametry. Wszystkie te informacje przekazywane są kursantom w czasie przebiegu zajęć. Kurs obejmuje również zagadnienia bezpiecznej i skutecznej pracy z omawianymi narzędziami.

Po ukończeniu szkolenia kursanci będą zdolni do wykonywania wszelkiego zakresu prac budowlanych, przy wykorzystaniu wszystkich typów zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

Zdobądź uprawnienia na zagęszczarkę, szybko i sprawnie!