Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień

Tematyka: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi i pracy w zawodzie operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień.

Opis: Czas trwania szkolenia: 44 godziny

Wymagania: – ukończone 18 lat, – wykształcenie co najmniej podstawowe, – aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora określonej specjalności.