Ułatwienia dostępu

Operator koparkoładowarki, wszystkie klasa III

Zastanawiasz się jak zostać operatorem koparko-ładowarki? Zacznij od naszego szkolenia!

Kurs koparko ładowarki w Płocku

Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do pozyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko ładowarki  oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu.

Wymagania wstępne dla kandydatów kursu

 • osoby pełnoletnie
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparki

Tematyka szkolenia

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek
 • Technologia robót realizowanych koparko-ładowarkami
 • Zajęcia praktyczne wykonywane koparko-ładowarkami

Liczba godzin zajęć

 • 67 godz. – indywidualne
 • 134 godz. ( grupa 10 osobowa)

Wydawane dokumenty

 • Świadectwo operatora
 • Wpis uprawnień do książki operatora wydawane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Kwalifikacja operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki

Miejsce realizacji:

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15


Co oznacza III klasa operatora koparko ładowarki?

Klasa 3 uprawnień pozwala na pracę na stanowisku operatora koparko-ładowarek o masie roboczej powyżej 6 ton oraz zasięgu ramienia powyżej 6 metrów.

Ile zarabia operator koparko-ładowarki?

Według danych na rok 2021, średnie, miesięczne wynagrodzenie brutto operatorów koparko-ładowarek wahało się w przedziale 4 000 – 6000 zł.

Warto zaznaczyć, iż zarobki mogą się różnić. Największy wpływ na wysokość zarobków ma w tym przypadku doświadczenie operatora, poziom kwalifikacji oraz warunki na lokalnym rynku pracy.

Zdecydowane najwyższe zarobki dotyczą specjalistów w branżach związanych z przemysłem drogowym i wydobywczym.

Zakres badań lekarskich konieczny do udziału w kursie

Orzeczenie lekarskie powinno zawierać:

 • brak przeciwwskazań do pracy przy obsłudze maszyn
 • brak przeciwwskazań wykonywania pracy operatora koparko-ładowarki
 • badanie wzroku i słuchu