Operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton kl. III

Tematyka: Program obejmuje następującą tematykę: Użytkowanie eksploatacyjne, Dokumentacja techniczna, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Podstawy elektrotechniki, Silniki spalinowe, Elementy hydrauliki, Budowa koparki jednonaczyniowej, Technologia robót, Zajęcia praktyczne. Uprawnienia wydaje Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także egzamin odbywają się na miejscu w Płocku.

Opis: Czas trwania szkolenia: 134 godziny