Ułatwienia dostępu

Kurs: Murarz – Tynkarz

Cel kursu

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu murarza-tynkarza

Murarz – Tynkarz: Wymagania wstępne dla kandydatów

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia

 • dokumentacja budowlana
 • materiałoznawstwo
 • technologia murarstwa
 • technologia tynków
 • zasady bhp
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin kursu

 • 200 godz.

Wydawane dokumenty

Zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Miejsce realizacji szkolenia

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15


Zatrudnienie

Wykwalifikowani pracownicy budowlani to zawód poszukiwany na rynku pracy. Wśród zatrudnionych pracowników stale wzrastają płace, a doświadczeni murarze i tynkarze mają otwartą ścieżkę do rozwoju zawodowego i założenia własnej działalności gospodarczej.
Szkolenie w zakresie murarz-tynkarz, przygotowujące do wykonywania zawodu oraz dające uprawnienia używania tytułu zawodowego czeladnika można uzyskać w Płocku.

Kurs murarz-tynkach Płock – co obejmuje?

Szkolenie, realizowane przez zakład doskonalenia zawodowego w Płocku obejmuje teoretyczne i praktyczne podstawy wykonywania zawodu murarza-tynlkarza. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w zakresie, związanym z budownictwem.
Praktyczne umiejętności przyswojone zostaną w dziedzinie samodzielnego wykonywania zapraw, konstrukcji nośnych oraz działowych, murów budynków, kominów, doboru oraz przygotowania i obsługi urządzeń i maszyn.

Murarz-tynkarz, tynkarz maszynowy

Zawód murarz-tynkarz, do którego wykonywania przygotowuje kurs wymaga dokładnej znajomości oraz umiejętnego doboru technik i narzędzi do pracy. Ważne, aby znać przepisy, uprawniające do wykonywania prac. Niezbędną wiedzę, potrzebną do rozpoczęcia pracy oferuje kurs w Płocku.
Zawód z przyszłością – tynkarz maszynowy to propozycja dla osób, które cenią umiejętność używania nowoczesnych urządzeń. Wykonywanie tynków maszynowych metodą natryskową jest dziś jednym z najpopularniejszych sposobów wykańczania wnętrz do standardu deweloperskiego.

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

Umiejętności, zapewniające uzyskanie stałego, stabilnego zatrudnienia w branży budowlanej są niezbędne.
Osoby, posiadające formalnie udokumentowane kwalifikacje mogą nie tylko liczyć na lepsze warunki pracy oraz formę zatrudnienia, zgodną z oczekiwaniami, ale mają szansę rozwijać się zawodowo. Murarz-tynkarz to zawód o ogromnych możliwościach oraz pozwalający osiągać wysokie, rosnące wciąż dochody.