Ułatwienia dostępu

Uprawnienia energetyczne – Uprawnienia cieplne (Grupa 2)

Cel szkolenia

Kurs przygotowuje do egzaminu w zakresie obsługi i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zakres uprawnień elektrycznych G1 (Eksploatacja i Dozór) obejmuje punkty:

1)   urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV

2)   urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

3)   zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

4)   sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

5)   elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

6)   aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Wymagania wstępne dla kandydatów

  • wiek powyżej 18 lat

Dodatkowe informacje: Osoba zgłaszająca się na egzamin wypełnia wniosek o sprawdzenie kwalifikacji, dostępny na stronie ZDZ w zakładce: kursy – dokumenty do pobrania + wpłata przed egzaminem

Liczba godzin zajęć:

  • 2 godz. dla osób posiadających uprawnienia
  • 30 godz. dla osób ubiegających się po raz pierwszy o świadectwo kwalifikacji

Wydawane dokumenty:

  • świadectwo kwalifikacyjne ważne przez okres 5 lat

Cena szkolenia:

  • 250,00 zł. dla osób posiadających uprawnienia

Cena egzaminu:

  • 10% najniższego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym wg ogłoszeń prezesa GUS

Miejsce realizacji szkolenia

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15

 


Dla kogo jest kurs na uprawnienia cieplne?

Kurs skierowany jest do osób pracujących lub planujących zatrudnienie jako palacze kotłów, serwisanci, monterzy, instalatorzy; osób zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.

W kursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, bez przeciwwskazań zdrowotnych, posiadające minimum podstawowe wykształcenie oraz posługujących się biegle językiem polskim. Kursem skierowany jest również do firm z branży ciepłowniczej, celem podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Jaką tematykę obejmuje kurs na uprawnienia cieplne?

Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej. Zagadnienia dotyczące ciepłownictwa omawiane są przez doskonałych fachowców, jednocześnie posiadających doświadczenie w przekazywaniu wiedzy, co gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do egzaminu.

Słuchacz poznaje zasady organizacji pracy przy urządzeniach ciepłowniczych, przepisy bhp oraz ochrony przeciwpożarowej. Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do egzaminu w zakresie eksploatacji oraz dozoru takich urządzeń jak:

  • kotły i turbiny parowe i wodne
  • pompy, wentylatory, dmuchawy, ssawy
  • sprężarki
  • aparatura kontrolno – pomiarowa

Uprawnienia cieplne Płock

Kursy z miejscem realizacji Płock, cieszą się bardzo dobrą opinią. Prowadzone są w przystępnej i ciekawej formie. Nie bez znaczenia jest przyjazna i bezstresowa atmosfera podczas egzaminu oraz korzystna cena.

Co warto wiedzieć?

Kurs zakończony jest egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Zdobyte uprawnienia należy odnawiać co pięć lat ponownie przystępując do szkolenia i zdając egzamin.

Uzyskane świadectwo kwalifikacyjne uprawnia do obsługi, konserwacji, remontu, montażu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku.

Uprawnienia cieplne uznawane są również za granicą, przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz krajach zrzeszonych w Europejskim Porozumieniu o Wolnym Handlu.

Każdy kurs to poprawa pozycji pracownika na rynku pracy, dlatego warto inwestować w siebie, w swoją przyszłość.