Ułatwienia dostępu

Kurs Glazurnictwa: Glazurnik

Cel kursu glazurnictwa

Kurs glazurnictwa realizowany w Płocku. Pozwala zdobyć wiedzę w zakresie wykonywania okładziny ścian wewnętrznych i zewnętrznych przyziemia budynku z terakoty, glazury, płytek kamionkowych itp. w nowych obiektach i przy remontach oraz wykonywania posadzki z materiałów mineralnych

Wymagania wstępne dla kandydatów kursu

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka kursu

 • dokumentacja
 • materiały
 • maszyny, sprzęt i urządzenia
 • przygotowanie frontu robót i organizowanie stanowiska roboczego
 • układanie glazury, terakoty
 • posadzki z tworzyw sztucznych i materiałów mineralnych

Liczba godzin zajęć

 • 80 godz.

 Wydawane dokumenty

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Miejsce realizacji kursu

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15