Ułatwienia dostępu

F – GAZY szkolenie + egzamin

Szkolenie zgodne z art. 27 ust.1 – Ustawy dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Do kogo kierowany jest kurs?

Zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, osoby zajmujące się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, sprawdzające pod względem wycieków te urządzenia oraz prowadzące odzysk tych substancji lub gazów z tych urządzeń muszą posiadać odpowiedni „Certyfikat dla personelu”.

Nasze szkolenie kierujemy do personelu zajmującego się instalacją, serwisowaniem i kontrolą szczelności układów i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Co otrzymasz w trakcie szkolenia?

  • Szkolenie wraz z egzaminem prowadzone w akredytowanym przez UDT ośrodku przygotowującym do egzaminu
  • Profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną
  • Wyposażoną pracownię do zajęć praktycznych oraz  sale szkoleniowe
  • Materiały i pomoce dydaktyczne

Czym są F – Gazy?

Skrót F – gazy pochodzi od nazwy fluorowane gazy Jest to grupa sztucznych substancji chłodniczych, izolacyjnych i gazów napędowych, które są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu.

Cechą charakterystyczną F – gazów jest zdolność do magazynowania i przesyłania energii w postaci chłodzenia lub ogrzewania. Substancja ta jest zatem nieodłącznym elementem wielu systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Jednym z powodów ich powszechnegu użycia jest również niska toksyczność i stabilność termodynamiczna.

Szkolenia w zakresie F – Gazów, dlaczego warto?

Szkolenia w zakresie F – gazów niesą wiele korzyści na wielu płaszczyznach.

Ochrona Środowiska

F – gazy mają znaczący wpływ na zmiany klimatu i degradację warstwy ozonowej. Szkolenia pomagają świadomie zarządzać tymi substancjami i minimalizować ich wpływ na środowisko.

Bezpieczeństwo

Bezpieczna praca z F – gazami wymaga zachowania odpowiednich środków ostrożności. Szkolenia uczą, w jaki sposób prawidłowo obchodzić się z tymi substancjami, aby uniknąć wypadków i zagrożenia dla zdrowia.

Efektywność Energetyczna

Zrozumienie właściwości F – gazów i ich zastosowań pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie tych substancji w systemach chłodzenia, co może prowadzić do oszczędności energetycznych.

Rozwój zawodowy

Dla profesjonalistów pracujących w branży chłodnictwa, klimatyzacji, czy serwisu urządzeń chłodniczych, szkolenia pomagają podnieść kwalifikacje i zapewniają bezpieczne wykonywanie zadań.

Innowacje technologiczne

Rozwój technologiczny sprawia, iż używane są nowe rodzaje F – gazów. Pojawiają się również bardziej zaawansowane systemy chłodzenia pojawiają się na rynku. Szkolenia pozwalają na śledzenie tych zmian i utrzymanie aktuanej wiedzy.