Drwal – operator pilarki

Cel kształcenia
Zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.


Uczestnicy kursu
Kurs adresowany jest do wszystkich osób dorosłych, które chcą podjąć pracę przy pozyskiwaniu drewna z użyciem pilarki.

Czas trwania kursu – 110 godzin