Blacharz-dekarz

Cel szkolenia:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu blacharza-dekarza

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia :

 • dokumentacja
 • materiały
 • maszyny, sprzęt i urządzenia
 • technologia prac blacharsko-dekarskich
 • obróbki blacharsko-dekarskie

Liczba godzin zajęć:

 • 200 godz.

 Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Miejsce realizacji szkolenia:

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15