Ułatwienia dostępu

Blacharz-dekarz

Cel szkolenia:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu blacharza-dekarza

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia :

 • dokumentacja
 • materiały
 • maszyny, sprzęt i urządzenia
 • technologia prac blacharsko-dekarskich
 • obróbki blacharsko-dekarskie

Liczba godzin zajęć:

 • 200 godz.

 Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Miejsce realizacji szkolenia:

ZDZ Płock, ul. Ułańska 1,  tel. 24 262 86 89 wew. 15


Dlaczego warto?

Kurs Blacharz – Dekarz oferuje możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności, które otworzą drzwi do fascynującej pracy w branży budowlanej.

Praca

Praca na stanowisku blacharz – dekarz to możliwość realizaji na różnych płaszczyznach.

Montaż i naprawa dachów

Osoby na stanowisku blacharz – dekarz często odpowiedzialne są za montaż dachów, a także wykonywanie wszelkiego rodzaju napraw i usuwanie uszkodzeń.

Montaż i konserwacja elementów blacharskich

W ramach pracy na tym stanowisku, wykonywana jesy również instalacja i konserwacja elementów blacharskich, tj. wszelkiego rodzaju blachy, rynny, obróbki blacharskie i pokrycia dachowe.

Oferowany kurs to możliwość zdobycia kwalifikacji i zatrudnienia we wszelkiego rodzaju firmach budowlanych, spółdzielniach rzemieślniczych oraz pracy na własny rachunek.