Atest – Instytut Spawalnictwa

Atest Sieci Badawczej “Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa” nr 16 uprawniający Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku do szkolenia spawaczy pod merytorycznym nadzorem Działu “Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego” dla kursów spawania blach, i rur – spoinami pachwinowymi i czołowymi.