Certyfikat ISO 9001:2015

CERTYFIKAT ISO 9001:2015 (nr rejestracyjny certyfikatu: 12 100 61260 TMS), system zarządzania jakością w zakresie:

Realizacja programu edukacji w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych młodzieży i dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Laboratorium ECDL

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku jest certyfikowanym laboratorium egzaminacyjnym ECDL przy Centrum Egzaminacyjnym Centrum Szkoleniowo-Doradczym “TiM”.

 

Zawodowcy na 5.

Cel główny projektu: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie przez 150 uczniów klas I-IV Technikum i klas I-III Szkoły Branżowej I stopnia ZDZ w Płocku wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego, niezbędnych na przyszłym rynku pracy a także zaktualizowanie i zwiększenie wiedzy i kompetencji 5 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych metod nauczania zawodu oraz zwiększenie kompetencji 2 doradców zawodowych, poprzez wdrożenie programu edukacyjnego w okresie IX.2020-VIII.2023.

Planowane efekty:

  • przybliżenie uczniom/uczennicom sytuacji i warunków panujących na rynku pracy, nowoczesnych technologii w branży informatycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej, motoryzacyjnej
  • nabycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów oraz kadrę,
  • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych uczniów (kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy grupowej, kontakt z klientem itp.),
  • zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu nauki
  • uaktualnienie wiedzy wśród nauczycieli nt. nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu danego zawodu, które są niezbędne w ułatwieniu wejścia absolwenta na rynek pracy
  • podniesienie wiedzy doradców zawodowych

Całkowita wartość projektu: 1 624 530,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 371 570,00 zł

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie

Oświadczenie uczestnika Projektu („RODO”)

Grupa docelowa: 150 uczniów/ uczennic (w tym 90K i 60M) z klas I-IV uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich z elementami kosmetyki, Technik Informatyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz klas I-III Szkoły Branżowej I stopnia na kierunku Kierowca-mechanik i Fryzjer z elementami kosmetyczki i grafiki komputerowej a także 5 nauczycieli nauczania zawodowego oraz 2 doradców zawodowych.

Uczestnicy zamieszkują/ pracują i/lub uczą się na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj dalej

Słoneczna Hiszpania drogą do sukcesu zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Słoneczna Hiszpania drogą do sukcesu zawodowego

Celem projektu jest wzrost jakości efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku w zakresie współpracy z pracodawcami.

Adresatami projektu jest 30 uczennic/ uczniów oraz 3 nauczycieli/ nauczycielek przedmiotów zawodowych. 30 uczestników zostanie wyłonionych z klas II ( 8 osób) oraz klas III (22 osoby) (obecnych I II) z Technikum ZDZ w Płocku (T. Usług Fryzjerskich (TUF) – 10 osób z klas III, Technik Informatyk (TI)-6 osób z klas III, 8 osób z klasy II -, oraz T.Żywienia i Usług Gastronomicznych(TŻiUG)- 6 osób z kl III)., których w ramach mobilności wspierać będzie 2 opiekunów/ opiekunek.

W ramach projektu zaplanowano 14 – dniowy staż dla 30 uczniów/ uczennic w terminie 12.04.2021 – 23.04.2021 oraz 5 – dniowy staż dla 3 nauczycieli/ nauczycielek Praktycznej Nauki Zawodu uczących na kierunkach: TUF, TI, TŻiUG w hiszpańskich zakładach w terminie 12.04.2021 – 16.04.2021. Wyjazd poprzedzony będzie  przygotowaniem pedagogicznym, międzykulturowym, językowym, szkoleniem BHP z elementami pierwszej pomocy, lekcjami z policjantem oraz doradcą zawodowym.

Uczestnicy/uczestniczki projektu podczas pobytu będą brali udział w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie Walencji.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie dofinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej.

Firma EUROPA: MOVILIDAD ESTUDIANTIL (E.M.E.) Partner projektu – będzie zajmował  się organizacją pobytu uczestników/uczestniczek projektu w Hiszpanii, organizacją miejsc staży oraz realizacją programu kulturowego.

Projekt realizowany w okresie 01.09.2020r. – 31.10.2021r. „Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Dofinansowanie projektu z UE: 45.092,00 EUR

Dokumenty do pobrania

Akredytacja na szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii

Akredytacja nr OZE-A/18/00067/16 do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie:

  • pomp ciepła
  • systemów fotowoltaicznych

Święto Niepodległości w potrawach naszych uczniów

Święto Niepodległości w potrawach naszych uczniów

Uczniowie ZDZ w Płocku być może uczą się z domów, jednak z okazji tak wyjątkowego święta jakim jest 11 listopada, postanowili przygotować potrawy inspirowane… niepodległością. Cóż nam pozostaje? Życzyć Wam bezpiecznego i zdrowego świętowania oraz smacznego.