Kompetencje kluczowe na start! 

Tytu projektu: „Kompetencje kluczowe na start!”
 

Cel gówny projektu: podniesienie w okresie VIII.2016 – VII.2017 kompetencji kluczowych, informatycznych, waciwych postaw i umiejtnoci niezbdnych na rynku pracy wród 152 uczniów (w tym 60 % dziewczt) z trzech szkó ponadgimnazjalnych z powiatu gostyniskiego, a take wsparcie nauczycieli w stosowaniu form i metod sprzyjajcych ksztatowaniu tych kompetencji i rozwój indywidualnego podejcia do ucznia na podstawie dokonanej diagnozy potrzeb szkó i uczniów tych szkó.


Planowane efekty:
- poprawa wyników w nauce,
- rozszerzenie kompetencji, uzyskanie kwalifikacji przez uczniów,
- rozszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli,  w tym nabycie wiedzy i umiejtnoci prowadzenia nowatorskich zaj bazujcych na metodzie eksperymentu.
- wdroenie platformy wspópracy szkoa-pracodawcy.
 
Cakowita warto projektu:  1 697 590,80 z
Dofinansowanie projektu z UE: 1 358 072,64 z
 

Czytaj dalej

Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Okres realizacji projektu: 01.02.2014 - 20.08.2015

Cel główny projektu:
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in.dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkół z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności 70 uczniów (min. 40% dziewcząt) do przyszłego zatrudnienia

Czytaj dalej

Akademia aktywności

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 w Płocku w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizuje Projekt "Akademia aktywności" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów i uczennic do
przyszłego zatrudnienia. Projektem objętych zostanie 80 uczniów i uczennic z terenu miasta Płocka.


 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Przy realizacji ww. projektu zachowana będzie zasada równości szans płci.
 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Lider projektu:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6
09-402 Płock, ul. Lasockiego 14
www.sosw2plock.com

Partner projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel.fax 24 264 22 77, 24 268 94 40
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Projekt „Szkoa wikszych moliwoci” by wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Czowiek - najlepsza inwestycja.

Czytaj dalej

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Projekt ,,Doskonalenie zawodowe nauczycieli”
wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego
Czowiek-najlepsza inwestycja

Informacje o projekcie:
Priorytet: IX. Rozwój wyksztacenia i kompetencji w regionach
Dziaanie: 9. 4.Rozwój pracowników i przedsibiorstw w regionie
Okres realizacji projektu: 01.09.2013 - 31.08.2014
 
Biuro projektu:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Kutnie Zakadu Doskonalenia Zawodowego w Pocku
ul. Wyszyskiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax.  24/254-49-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Cel gówny projektu:
Celem gównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejtnoci 100 nauczycieli/ek
z województwa ódzkiego (80 kobiet i 20 mczyzn) prowadzcych ksztacenie zawodowe
i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich do wymogów zwizanych z kierunkiem rozwoju regionu
i zmieniajcej si sytuacji w owiacie w okresie IX.2013-VIII.2014.
 
Cele szczegóowe projektu :
  • podniesienie o 100% kwalifikacji i umiejtnoci 100 nauczycieli/ek prowadzcych ksztacenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich poprzez udzia w kursach doskonalcych w okresie X.2013-VII.2014;
  • zwikszenie o 100% dostpu do kompleksowej oferty edukacyjnej 100 nauczycielom/kom prowadzcym ksztacenie zawodowe i nauczycielom/kom z obszarów wiejskich poprzez przeprowadzenie cyklu szkole koczcych si uzyskaniem zawiadcze potwierdzajcych nabyte kwalifikacje w okresie X.2013-VII.2014;
  • podwyszenie o 100% kwalifikacji 100 nauczycieli/ek prowadzcych ksztacenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich  w kierunku rozwijania kompetencji kluczowych uczniów poprzez przeprowadzenie cyklu szkole w okresie X.2013-VII.2014;
  • podwyszenie o 100% kwalifikacji 100 nauczycieli/ek prowadzcych ksztacenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich  w kierunku podniesienia jakoci ich pracy poprzez udzia w doskonaleniu zawodowym  w okresie X.2013-VII.2014.
 
W ramach projektu realizowane bd kursy doskonalce w wymiarze 40 godzin z zakresu:
·         Praca z dzieckiem szecioletnim;
·         Ksztatowanie kompetencji personalnych i spoecznych;
·         Techniki multimedialne w ksztaceniu przedmiotowym;
·         Metody aktywizujce w nauczaniu przedmiotów zawodowych;
·         Techniki przeciwdziaania cyberprzemocy i uzalenieniu od sieci komputerowych.
 
Uczestnikom/czkom  szkolenia zapewniamy:
  • zwrot kosztów przejazdu,
  • materiay szkoleniowe,
  • catering.
 
Przy realizacji projektu zachowana bdzie zasada równoci szans kobiet i mczyzn na rynku pracy.

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11


Projekt i wykonanie: Hedea.pl