Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE

Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE
 

 

Projekt pn. „Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE” dofinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja ekologiczna” w ramach umowy nr 581/2015/Wn-50/EE-EE/KU/D.

Misją i głównym celem działalności Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE jest:
 

- zwiększanie świadomości społeczeństwa w obszarze OZE i korzyści płynących ze stosowania ekologicznych rozwiązań (osiągnięcie tzw.efektu ekologicznego),

- zwiększanie dostępu do nabywania kwalifikacji i umiejętności w obszarze zielonej gospodarki poprzez organizację szkoleń, kursów, kierunków kształcenia w formach szkolnych,

- wypełnianie luki związanej z brakiem skutecznych narzędzi upowszechniania i propagowania świadomości ekologicznej.

Kwota dotacji: 258 275 zł

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 288 458 zł

 
Oferta Centrum skierowana jest przede wszystkim do:

 • uczniów szkół i dzieci w przedszkolach,
 • nauczycieli i doradców zawodowych,
 • osób niepracujących i poszukujących pracy,
 • przedsiębiorców, osoby pracujące,
 • przedstawicieli placówek oświatowych,
 • każdej osoby zainteresowanej jego działalnością.

W ramach wsparcia otrzymanego z NFOŚiGW Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku zakupił i wyposażył pracownie Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE w Płocku w takie urządzenia jak, m.in.:

 • Gruntową pompę ciepła;
 • Powietrzną pompę ciepła;
 • Pompa monoblokowa CWU;
 • Hybrydowy kolektor słoneczny PV;
 • Kolektor słoneczny AL – słoneczny kolektor płaski z absorberem aluminiowym;
 • Kolektor słoneczny Cu – słoneczny kolektor płaski z absorberem miedzianym;
 • Panel fotowoltaiczny 250Wp;
 • Turbina wiatrowa;
 • AKPiA dla systemów solarnych.
 • Stacja pompowa do napełniania systemów solarnych i pomp ciepła;
 • Kamera termowizyjna;
 • Multimetr uniwersalny;
 • Refraktometr.
I wiele innych.

Centrum posiada również biblioteczkę, umożliwiającą  wypożyczenie i zapoznanie się z materiami dydaktycznymi – książkami i podręczniki z zakresu OZE (łącznie około 40 pozycji).

 

Zapraszamy wszystkie osoby i grupydo odwiedzenia Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE przy ul. Ułańskiej 1 w Płocku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, w weekendy zjazdowe oraz w terminach dogodnych po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

              

              


Sam Odkryjesz Swoją Wartość!

Tytuł projektu:  „Sam Odkryjesz Swoją Wartość!”

Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności (zgodnie z wymogami rynku pracy woj. mazowieckiego i łódzkiego) wśród 30 osób z niepełnosprawnością, młodych do 29 r.ż. z grupy NEET- absolwentów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Płocka, Gostynina, Sierpca i Kutna poprzez wdrożenie w okresie XI.2016-II.2018 indywidualnego i kompleksowego wsparcia zawodowo-edukacyjnego (4 instrumenty pomocy), przyczyniającego się do zatrudnienia 43% osób.

Planowane efekty:

 • podniesienie poziomu umiejętności społecznych
 • nabycie  kwalifikacji i umiejętności w formie szkoleń
 • uzyskanie zatrudnienia
 • wzrost motywacji do kształcenia i uświadomienie konieczności inwestowania we własny rozwój.

Całkowita wartość projektu:  503 650,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 424 476,22 zł

Do udziału w projekcie zapraszamy: 30 osób (18 kobiet  i 12 mężczyzn), biernych zawodowo z niepełnosprawnością, nieuczestniczących w  kształceniu/szkoleniu,  w wieku 15-29 lat  - absolwentów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych: nr 2 w Płocku, w Sierpcu, w Gostyninie, nr 1 w Kutnie (woj. mazowieckie i łódzkie).

W ramach projektu realizowane będzie bezpłatne wsparcie:

 
1.      Psychologiczno – doradcze:
 

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy
 • warsztaty „Umiejętności społeczne”
 • warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy”

2.      Szkoleniowe:
 

 • szkolenie Spawanie MAG 135
 • szkolenie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - harmonogram
 • szkolenie ECDL BASE - harmonogram
 • szkolenia energetyczne - Grupa I i Grupa II - harmonogram

3.      Zawodowe:

 • praktyki zawodowe u pracodawcy - harmonogram
 • zajęcia edukacyjno – poznawcze w Laboratorium Zielnych Zawodów

 
Wsparcie towarzyszące: w ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają bezpłatnie:

 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek,
 • zwrot kosztów przejazdu
 • stypendium szkoleniowe i stażowe.
 
Termin rekrutacji: listopad 2016 – grudzień 2016 r.  i czerwiec – lipiec 2017 r.

Okres realizacji: 01.11.2016 r. – 31.10.2018 r.

Informacje i zapisy:

Realizator projektu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1, tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro projektu pokój 100

 


Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości


 

Tytuł projektu:
Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości

Cele projektu:
zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw
(start-upów)

Dla kogo był projekt?

osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami


Co oferował projekt?

 • szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc doradców w przygotowaniu biznesplanów
 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 22 700,00 zł
 • wsparcie pomostowe w wysokości 14 000,00 zł (8 miesięcy x 1750 zł)

Planowane efekty:
utworzenie 20 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

Czytaj dalej

CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PLOCK DLA RODZINY 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku przystąpił jako partner do projektu pt. „CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PŁOCK DLA RODZINY”  realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku zrealizuje zadanie dotyczące  aktywizacji zawodowej, które zawiera organizację dla  uczestników/uczestniczek projektu następujących kursów:

 • Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Obsługa magazynu
 • Fakturzysta- sprzedawca-magazynier
 • Monter urządzeń energii odnawialnej

Ponadto przez cały okres realizacji kursów zostanie zapewniona opieka nad dziećmi uczestników/uczestniczek projektu.
 
Więcej o projekcie: http://mopsplock.eu/portal/pl/projekty_unijne_w_realizacji.html
 
Lider projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ul. Wolskiego 4, II piętro, pokój 201
Tel. 24 364 02 45
 
 
Partner projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
Tel. 24 264 22 77


Akademia Komputerowo - Językowa ZDZ 

Tytuł projektu:Akademia Komputerowo - Językowa ZDZ”

Działanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Cel główny projektu: podniesienie bądź zdobycie nowych kompetencji cyfrowych i językowych przez 146 osób (w tym 60% kobiet) w wieku powyżej 25 r. życia z wykształceniem maksymalnie średnim, pracujących i niepracujących zamieszkujących subregion płocki: Płock, powiaty: płocki, sierpecki, gostyniński,  poprzez uczestnictwo w kursie TGLS oraz ECDL PROFILE DIGCOMP 16 w okresie XI.2016-XII.2017

 Planowane efekty:

 -  nabycie kwalifikacji i umiejętności w zakresie języka angielskiego i kompetencji komputerowych.

Całkowita wartość projektu:  482 885,55 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 386 308,44 zł
 

Do udziału w projekcie zapraszamy: 146 osób (w tym 60% kobiet) w wieku powyżej 25 r. życia z wykształceniem maksymalnie średnim, pracujących i niepracujących zamieszkujących w Płocku oraz w powiecie płockim, sierpeckim, gostynińskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem bądź podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych.

Dokumenty do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


W ramach projektu realizowane były:
 
Bezpłatne szkolenia w zakresie:

 • Język angielski kończący się wydaniem certyfikatu TGLS
 • kompetencje komputerowe w zakresie ECDL PROFILE DIGCOMP 16

Termin rekrutacji: listopad 2016 – styczeń 2017 r.

Okres realizacji: 01.11.2016 – 31.12.2017 r.

Lider projektu:
Informacje i zapisy:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1, tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro projektu pokój 100

Partner projektu:
Plocman Sp.z o.o.
ul. Dworcowa 18
09-402 Płock
tel. 24 3640610


<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14


Projekt i wykonanie: Hedea.pl