Rozwój edukacyjny i zawodowy młodzieży NEET


 

Tytuł projektu:  Rozwój edukacyjny i zawodowy młodzieży NEET
 
Celem projektu było: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu (tzw. młodzież NEET)

Dla kogo kierowany był  projekt?

osoby młode bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), są bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1
 
Co oferował projekt?

 • identyfikację potrzeb w tym indywidualny Plan Działania;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenie zawodowe;
 • staż.

Jakie były planowane efekty:

przywrócenie na rynek pracy grupy młodzieży NEET poprzez podjęcie zatrudnienia, a tym samym wzrost zatrudnienia

Wartość projektu:  510 306,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich:433 760,27 zł
 
Obszar  realizacji projektu:województwo łódzkie
 
Okres realizacji: 01.02.2018 rok-30.04.2019 rok
 

Dane kontaktowe:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego  11
tel. 24 254-49-59  kom.728437640
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.      www.zdzkutno.pl

 
Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ nr 2 w Kutnie


 

Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ nr 2 w Kutnie
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 rok- 31.12.2018 rok
 
Celem projektu było: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 Dla kogo był projekt?

100 uczniów (70K+30M) i 12 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu (11K+1M) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie  ul.Kościuszki 11

 
Co oferował projekt?

 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów (kursy: barman, kelner, barista, florysta, obsługa kas fiskalnych);
 • adaptacja rozwiązań-zajęcia pozalekcyjne dla uczniów(animator czasu wolnego, nabywanie uzdolnień zawodowych w branży turystycznej);
 • współpraca z pracodawcami-staże i praktyki dla uczniów;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • doposażenie pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań dla zawodu technik hotelarstwa;
 • program dla nauczycieli kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym (protokół dyplomatyczny i savoir-vive w praktyce).

Planowane efekty:
poprawa efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
 
Wartość projektu: 823 525,55 zł
Wkład Funduszy Europejskich:699 996,72 zł
 
 Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 09-402 Płock ul. Ułańska 1
Biuro projektu:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax  24/254-49-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Partner projektu:
Powiat Kutnowski- Starostwo  Powiatowe w Kutnie 99-300 Kutno ul. T. Kościuszki 16

 
Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE

Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE
 

 

Projekt pn. „Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE” dofinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja ekologiczna” w ramach umowy nr 581/2015/Wn-50/EE-EE/KU/D.

Misją i głównym celem działalności Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE jest:
 

- zwiększanie świadomości społeczeństwa w obszarze OZE i korzyści płynących ze stosowania ekologicznych rozwiązań (osiągnięcie tzw.efektu ekologicznego),

- zwiększanie dostępu do nabywania kwalifikacji i umiejętności w obszarze zielonej gospodarki poprzez organizację szkoleń, kursów, kierunków kształcenia w formach szkolnych,

- wypełnianie luki związanej z brakiem skutecznych narzędzi upowszechniania i propagowania świadomości ekologicznej.

Kwota dotacji: 258 275 zł

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 288 458 zł

 
Oferta Centrum skierowana jest przede wszystkim do:

 • uczniów szkół i dzieci w przedszkolach,
 • nauczycieli i doradców zawodowych,
 • osób niepracujących i poszukujących pracy,
 • przedsiębiorców, osoby pracujące,
 • przedstawicieli placówek oświatowych,
 • każdej osoby zainteresowanej jego działalnością.

W ramach wsparcia otrzymanego z NFOŚiGW Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku zakupił i wyposażył pracownie Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE w Płocku w takie urządzenia jak, m.in.:

 • Gruntową pompę ciepła;
 • Powietrzną pompę ciepła;
 • Pompa monoblokowa CWU;
 • Hybrydowy kolektor słoneczny PV;
 • Kolektor słoneczny AL – słoneczny kolektor płaski z absorberem aluminiowym;
 • Kolektor słoneczny Cu – słoneczny kolektor płaski z absorberem miedzianym;
 • Panel fotowoltaiczny 250Wp;
 • Turbina wiatrowa;
 • AKPiA dla systemów solarnych.
 • Stacja pompowa do napełniania systemów solarnych i pomp ciepła;
 • Kamera termowizyjna;
 • Multimetr uniwersalny;
 • Refraktometr.
I wiele innych.

Centrum posiada również biblioteczkę, umożliwiającą  wypożyczenie i zapoznanie się z materiami dydaktycznymi – książkami i podręczniki z zakresu OZE (łącznie około 40 pozycji).

 

Zapraszamy wszystkie osoby i grupydo odwiedzenia Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE przy ul. Ułańskiej 1 w Płocku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, w weekendy zjazdowe oraz w terminach dogodnych po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

              

              

 
Sam Odkryjesz Swoją Wartość!

Tytuł projektu:  „Sam Odkryjesz Swoją Wartość!”

Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności (zgodnie z wymogami rynku pracy woj. mazowieckiego i łódzkiego) wśród 30 osób z niepełnosprawnością, młodych do 29 r.ż. z grupy NEET- absolwentów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Płocka, Gostynina, Sierpca i Kutna poprzez wdrożenie w okresie XI.2016-II.2018 indywidualnego i kompleksowego wsparcia zawodowo-edukacyjnego (4 instrumenty pomocy), przyczyniającego się do zatrudnienia 43% osób.

Planowane efekty:

 • podniesienie poziomu umiejętności społecznych
 • nabycie  kwalifikacji i umiejętności w formie szkoleń
 • uzyskanie zatrudnienia
 • wzrost motywacji do kształcenia i uświadomienie konieczności inwestowania we własny rozwój.

Całkowita wartość projektu:  503 650,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 424 476,22 zł

Do udziału w projekcie zapraszamy: 30 osób (18 kobiet  i 12 mężczyzn), biernych zawodowo z niepełnosprawnością, nieuczestniczących w  kształceniu/szkoleniu,  w wieku 15-29 lat  - absolwentów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych: nr 2 w Płocku, w Sierpcu, w Gostyninie, nr 1 w Kutnie (woj. mazowieckie i łódzkie).

W ramach projektu realizowane będzie bezpłatne wsparcie:

 
1.      Psychologiczno – doradcze:
 

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy
 • warsztaty „Umiejętności społeczne”
 • warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy”

2.      Szkoleniowe:
 

 • szkolenie Spawanie MAG 135
 • szkolenie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - harmonogram
 • szkolenie ECDL BASE - harmonogram
 • szkolenia energetyczne - Grupa I i Grupa II - harmonogram

3.      Zawodowe:

 • praktyki zawodowe u pracodawcy - harmonogram
 • zajęcia edukacyjno – poznawcze w Laboratorium Zielnych Zawodów

 
Wsparcie towarzyszące: w ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają bezpłatnie:

 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek,
 • zwrot kosztów przejazdu
 • stypendium szkoleniowe i stażowe.
 
Termin rekrutacji: listopad 2016 – grudzień 2016 r.  i czerwiec – lipiec 2017 r.

Okres realizacji: 01.11.2016 r. – 31.10.2018 r.

Informacje i zapisy:

Realizator projektu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1, tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro projektu pokój 100

 

 
Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości


 

Tytuł projektu:
Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości

Cele projektu:
zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw
(start-upów)

Dla kogo był projekt?

osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami


Co oferował projekt?

 • szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc doradców w przygotowaniu biznesplanów
 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 22 700,00 zł
 • wsparcie pomostowe w wysokości 14 000,00 zł (8 miesięcy x 1750 zł)

Planowane efekty:
utworzenie 20 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

Czytaj dalej
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14


Projekt i wykonanie: Hedea.pl