Projekty realizowane
Sam Odkryjesz Swoją Wartość!

Tytuł projektu:  „Sam Odkryjesz Swoją Wartość!”

Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności (zgodnie z wymogami rynku pracy woj. mazowieckiego i łódzkiego) wśród 30 osób z niepełnosprawnością, młodych do 29 r.ż. z grupy NEET- absolwentów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Płocka, Gostynina, Sierpca i Kutna poprzez wdrożenie w okresie XI.2016-II.2018 indywidualnego i kompleksowego wsparcia zawodowo-edukacyjnego (4 instrumenty pomocy), przyczyniającego się do zatrudnienia 43% osób.

Planowane efekty:

 • podniesienie poziomu umiejętności społecznych
 • nabycie  kwalifikacji i umiejętności w formie szkoleń
 • uzyskanie zatrudnienia
 • wzrost motywacji do kształcenia i uświadomienie konieczności inwestowania we własny rozwój.

Całkowita wartość projektu:  503 650,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 424 476,22 zł

Do udziału w projekcie zapraszamy: 30 osób (18 kobiet  i 12 mężczyzn), biernych zawodowo z niepełnosprawnością, nieuczestniczących w  kształceniu/szkoleniu,  w wieku 15-29 lat  - absolwentów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych: nr 2 w Płocku, w Sierpcu, w Gostyninie, nr 1 w Kutnie (woj. mazowieckie i łódzkie).

W ramach projektu realizowane będzie bezpłatne wsparcie:

 
1.      Psychologiczno – doradcze:
 

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy
 • warsztaty „Umiejętności społeczne”
 • warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy”

2.      Szkoleniowe:
 

 • szkolenie Spawanie MAG 135
 • szkolenie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - harmonogram
 • szkolenie ECDL BASE - harmonogram
 • szkolenia energetyczne - Grupa I i Grupa II - harmonogram

3.      Zawodowe:

 • praktyki zawodowe u pracodawcy - harmonogram
 • zajęcia edukacyjno – poznawcze w Laboratorium Zielnych Zawodów

 
Wsparcie towarzyszące: w ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają bezpłatnie:

 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek,
 • zwrot kosztów przejazdu
 • stypendium szkoleniowe i stażowe.
 
Termin rekrutacji: listopad 2016 – grudzień 2016 r.  i czerwiec – lipiec 2017 r.

Okres realizacji: 01.11.2016 r. – 31.10.2018 r.

Informacje i zapisy:

Realizator projektu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1, tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro projektu pokój 100

 


Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE

Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE
 

 

Projekt pn. „Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE” dofinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja ekologiczna” w ramach umowy nr 581/2015/Wn-50/EE-EE/KU/D.

Misją i głównym celem działalności Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE jest:
 

- zwiększanie świadomości społeczeństwa w obszarze OZE i korzyści płynących ze stosowania ekologicznych rozwiązań (osiągnięcie tzw.efektu ekologicznego),

- zwiększanie dostępu do nabywania kwalifikacji i umiejętności w obszarze zielonej gospodarki poprzez organizację szkoleń, kursów, kierunków kształcenia w formach szkolnych,

- wypełnianie luki związanej z brakiem skutecznych narzędzi upowszechniania i propagowania świadomości ekologicznej.

Kwota dotacji: 258 275 zł

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 288 458 zł

 
Oferta Centrum skierowana jest przede wszystkim do:

 • uczniów szkół i dzieci w przedszkolach,
 • nauczycieli i doradców zawodowych,
 • osób niepracujących i poszukujących pracy,
 • przedsiębiorców, osoby pracujące,
 • przedstawicieli placówek oświatowych,
 • każdej osoby zainteresowanej jego działalnością.

W ramach wsparcia otrzymanego z NFOŚiGW Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku zakupił i wyposażył pracownie Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE w Płocku w takie urządzenia jak, m.in.:

 • Gruntową pompę ciepła;
 • Powietrzną pompę ciepła;
 • Pompa monoblokowa CWU;
 • Hybrydowy kolektor słoneczny PV;
 • Kolektor słoneczny AL – słoneczny kolektor płaski z absorberem aluminiowym;
 • Kolektor słoneczny Cu – słoneczny kolektor płaski z absorberem miedzianym;
 • Panel fotowoltaiczny 250Wp;
 • Turbina wiatrowa;
 • AKPiA dla systemów solarnych.
 • Stacja pompowa do napełniania systemów solarnych i pomp ciepła;
 • Kamera termowizyjna;
 • Multimetr uniwersalny;
 • Refraktometr.
I wiele innych.

Centrum posiada również biblioteczkę, umożliwiającą  wypożyczenie i zapoznanie się z materiami dydaktycznymi – książkami i podręczniki z zakresu OZE (łącznie około 40 pozycji).

 

Zapraszamy wszystkie osoby i grupydo odwiedzenia Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE przy ul. Ułańskiej 1 w Płocku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, w weekendy zjazdowe oraz w terminach dogodnych po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

              

              


Akademia Komputerowo - Językowa ZDZ 

Tytuł projektu:Akademia Komputerowo - Językowa ZDZ”

Działanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Cel główny projektu: podniesienie bądź zdobycie nowych kompetencji cyfrowych i językowych przez 146 osób (w tym 60% kobiet) w wieku powyżej 25 r. życia z wykształceniem maksymalnie średnim, pracujących i niepracujących zamieszkujących subregion płocki: Płock, powiaty: płocki, sierpecki, gostyniński,  poprzez uczestnictwo w kursie TGLS oraz ECDL PROFILE DIGCOMP 16 w okresie XI.2016-XII.2017

 Planowane efekty:

 -  nabycie kwalifikacji i umiejętności w zakresie języka angielskiego i kompetencji komputerowych.

Całkowita wartość projektu:  482 885,55 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 386 308,44 zł
 

Do udziału w projekcie zapraszamy: 146 osób (w tym 60% kobiet) w wieku powyżej 25 r. życia z wykształceniem maksymalnie średnim, pracujących i niepracujących zamieszkujących w Płocku oraz w powiecie płockim, sierpeckim, gostynińskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem bądź podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych.

Dokumenty do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


W ramach projektu realizowane będą:
 
Bezpłatne szkolenia w zakresie:

 • Język angielski kończący się wydaniem certyfikatu TGLS
 • kompetencje komputerowe w zakresie ECDL PROFILE DIGCOMP 16

Termin rekrutacji: listopad 2016 – styczeń 2017 r.

Okres realizacji: 01.11.2016 – 31.12.2017 r.

Lider projektu:
Informacje i zapisy:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1, tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro projektu pokój 100

Partner projektu:
Plocman Sp.z o.o.
ul. Dworcowa 18
09-402 Płock
tel. 24 3640610


CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PLOCK DLA RODZINY 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku przystąpił jako partner do projektu pt. „CENTRUM WSPARCIA RODZIN - PŁOCK DLA RODZINY”  realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku zrealizuje zadanie dotyczące  aktywizacji zawodowej, które zawiera organizację dla  uczestników/uczestniczek projektu następujących kursów:

 • Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Obsługa magazynu
 • Fakturzysta- sprzedawca-magazynier
 • Monter urządzeń energii odnawialnej

Ponadto przez cały okres realizacji kursów zostanie zapewniona opieka nad dziećmi uczestników/uczestniczek projektu.
 
Więcej o projekcie: http://mopsplock.eu/portal/pl/projekty_unijne_w_realizacji.html
 
Lider projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ul. Wolskiego 4, II piętro, pokój 201
Tel. 24 364 02 45
 
 
Partner projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
Tel. 24 264 22 77


<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2


Projekt i wykonanie: Hedea.pl