Kompetencje w Gminie Staroźreby
Tytuł projektu: „Kompetencje w Gminie Staroźreby

Cel główny projektu: podniesienie w okresie VII.2020-VI.2022 kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 164 uczniów/uczennic (w tym 93 dziewczynek i 71 chłopców) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Staroźrebach oraz zdobycie/podniesienie kompetencji 10 nauczycieli/ek (w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn) w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych – na podstawie dokonanej diagnozy potrzeb szkoły.

Program rozwojowy ma na celu podniesienie poziomu kompetencji kluczowych poprzez zwiększenie kompetencji z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz umiejętności w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), nauczanie oparte na metodzie eksperymentu oraz indywidualizację pracy z uczniem.

Całkowita wartość projektu: 673 988,75 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 539 191,00 zł

Grupa docelowa: 164 uczniów/uczennic klas I-VIII uczących się w Szkole Podstawowej w Staroźrebach (93 dz. i 71chł.) oraz 10 nauczycieli/ek (8 kobiet oraz 2 mężczyzn). Uczestnicy to osoby, które uczą się i/lub pracują i/lub zamieszkują teren województwa mazowieckiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Kierunki wsparcia:

I. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w Szkole Podstawowej w Staroźrebach:
     1. Zajęcia matematyczne
     2. Zajęcia językowe
     3. Zajęcia w ramach przedmiotów przyrodniczych (przyroda/biologia/chemia/geografia/fizyka)
     4. Zajęcia informatyczne
     5. Edukacyjne wyjazdy przyrodnicze
     6. Szkolenia dla nauczycieli w ramach technologii informacyjno - komunikacyjnych

II. Zajęcia eksperymentalne uczniów Szkoły Podstawowej w Staroźrebach:

       1. Zajęcia matematyczne w formie eksperymentalnej
       2. Zajęcia w ramach przedmiotów przyrodniczych (przyroda/biologia/chemia/geografia/fizyka)          w formie eksperymentalnej
       3.Doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych w sprzęt i materiały    edukacyjne, które pozwolą urozmaicić zajęcia i dzięki eksperymentom
 
III. Warsztaty podnoszące kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne wśród uczniów:

1. Laboratorium Wsparcia Kompetencji Miękkich - praca nad takimi kompetencjami jak: komunikatywność, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, praca w grupie

2. Warsztaty z Robotyki rozwijające takie m.in. kreatywność, innowacyjność

3. Kurs szybkiego czytania i efektywnej nauki umożliwiający podniesienie umiejętności uczenia się czy też umiejętności rozumienia

4. Warsztaty ABC przedsiębiorczości - nauka postaw przedsiębiorczych oparta na symulacjach zakładania i prowadzenia własnej firmy


Czytaj dalej
 
Wsparcie dla osób pozostających bez pracyTytuł projektu: WSPARCIE DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
 
Cele projektu: wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo

Dla kogo jest projekt?

osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące w woj. łódzkim. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, którzy nie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy mogą stanowić do 20% ogólnej liczby bezrobotnych objętych wsparciem.

Co oferuje projekt?

Wsparcie obligatoryjne:
 • identyfikację potrzeb w tym IPD ( Indywidualny Plan Działania),
 • pośrednictwo pracy,
 • staż trwający 6 miesięcy.

Wsparcie fakultatywne-szkolenie zawodowe podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych z uprawnieniami na wózki jezdniowe lub opiekun osoby starszej, z niepełnosprawnością lub zależnej.

Planowane efekty:

wzrost zatrudnienia, a tym samym przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych, biernych zawodowo, w szczególności osób starszych powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami.

 Jeśli znasz osobę z niepełnosprawnością powiedz jej o projekcie

Dokumenty do pobrania:
Formularz rekrutacyjny do projektu ,,Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia”
Klauzula informacyjna
Regulamin uczestnictwa w projekcie ,,Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia”
 
Wartość projektu:  1 045 034,40 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 940 530,96 zł
Okres realizacji projektu: 01.03.2020 rok- 31.12.2021 rok

Dane kontaktowe:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego  11 POK.103, 
tel. 24 254-49-59  kom.728437640 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     www.zdzkutno.pl
 
Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku!


Tytuł projektu: „Zdobądź lepszą pracę dzięki ZDZ w Płocku !”

Cel główny projektu:

Celem projektu jest polepszenie sytuacji na rynku pracy wśród osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.  

Całkowita wartość projektu:1 429 872,33 zł  

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 358 378,71 zł

Dla kogo jest projekt?

Uczestnikami projektu może być:90 osób młodych w wieku 15-29 lat (w tym 54 kobiety i 36 mężczyzn) z terenu subregionu Mazowsza (obszar M. Płock, powiat płocki, powiat sierpecki oraz powiat gostyniński), które na moment zgłoszenia do projektu są osobami pracującymi  i znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny do projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie RODO uczestnika projektu
Harmonogram form wsparcia realizowanych w ramach projektu
Harmonogram form wsparcia realizowanych w ramach projektu - aktualizacja

Czytaj dalej
 
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Tytuł projektu:

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cele projektu:

zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów)

Dla kogo jest projekt?
 • osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat
Co oferuje projekt?
 • szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc doradców w przygotowaniu biznesplanów
 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe w wysokości 22 500,00 zł  (10 miesięcy x 2 250,00 zł)
Planowane efekty:
utworzenie 32 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

Dokumenty do pobrania:
Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny
Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej
Karta oceny biznesplanu
Schemat biznesplanu
Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Wartość projektu:
1 843 454,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
1 751 282,14 zł

Obsza realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: listopad 2019 rok , marzec 2020 rok

Dane kontaktowe:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie  ul. Wyszyńskiego 11
tel.24 254-49-59   kom.728437640    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     www.zdzkutno.pl
 
Absolwenci do dzieła!


 

Tytuł projektu:Absolwenci do dzieła!

Cel główny projektu:projektu jest aktywizacja zawodowa oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności wśród 10 osób młodych w wieku 15-29lat, tzw. młodzieży NEET z terenu Mazowsza poprzez wdrożenie w okresie IX.2019-V.2020 indywidualnego i kompleksowego programu wsparcia zawodowo - edukacyjnego przyczyniającego się do zatrudnienia.

Planowane efekty:

 • Efektem działań będzie poprawa sytuacji Uczestników i Uczestniczek projektu na rynku pracy dzięki wzmocnieniu kompetencji społecznych, umiejętności praktycznych oraz nabyciu doświadczenia zawodowego w formie staży/praktyk w firmach;
 • Efektem będzie zwiększenie szans na zatrudnienie Uczestników / Uczestniczki projektu przez pracodawców lokalnego rynku pracy.

Całkowita wartość projektu: 173 135,38 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 145 918,49 zł

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny do projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu

Czytaj dalej
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2


Projekt i wykonanie: Hedea.pl