Zawodowcy na start II


Tytuł projektu: „Zawodowcy na start II”

Cel główny projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie przez 46 uczniów (26 dziewcząt i 20 chłopców) z klas III Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia zawodowego, niezbędnych na przyszłym rynku pracy – poprzez wdrożenie programu edukacyjnego określonego w związku z Diagnozą potrzeb Szkoły – w okresie X.2017 – IX.2018.

Planowane efekty:
 • przybliżenie uczniom/uczennicom sytuacji i warunków panujących na rynku pracy, nowoczesnych technologii w branży informatycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej,
 • nabycie dodatkowych kwalifikacji,
 • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych (kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy grupowej, kontakt z klientem itp.),
 • zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu nauki

Całkowita wartość projektu: 347 375,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 277 900,00 zł

Grupa docelowa: 46 uczniów/uczennic klas III uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich, Technik Informatyk oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych i zamieszkujących województwo mazowieckie.


Czytaj dalej

Akademia Kompetencji ZDZ w Plocku


 


Tytuł projektu: „Akademia Kompetencji ZDZ w Płocku”

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 62 uczniów (w tym 36 dziewcząt i 26 chłopców) uczęszczających do Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku oraz wsparcie 20 nauczycieli Technikum  (16 kobiet i 4 mężczyzn) w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w okresie VIII.2017-VII.2018.

Planowane efekty:
dla uczniów:

- wzrost kompetencji matematycznych, biologiczno-chemicznych, językowych, informatycznych
- wzrost umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej
- zdobycie umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy

- zdobycie umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy
 
 
dla nauczycieli:
- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia nowatorskich zajęć bazujących na metodzie eksperymentu


Całkowita wartość projektu:  244 230,00 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 195 384,00 zł
 
Grupa docelowa:
- 62 uczniów klas II uczących się w Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku, w tym 36 dziewcząt i 26 chłopców.
- 20 nauczycieli uczących w Technikum w tym 16 kobiet i 4 mężczyzn.
 

Kierunki wsparcia:
dla uczniów:
I.   
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: matematyki, języka angielskiego i języka polskiego
II.   Zajęcia rozwijające umiejętności: biologiczno – chemiczne, informatyczne
III.  Zajęcia dodatkowe – wyjazdy edukacyjno-poznawcze: wzmacnianie kompetencji kluczowych poprzez kontakt z realnym stanowiskiem pracy i nowoczesnymi technologiami    
IV.  Warsztaty MOJA FIRMA: symulacja  założenia i prowadzenia własnej firmy
V.  Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich uczniów: rozwój kompetencji osobistych i społecznych
VI. Warsztaty psychoedukacyjne z elementami socjoterapii
 

 dla nauczycieli:
- szkolenie „Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”

Wsparcie dodatkowe: uczestnicy/uczestniczki projektu otrzymują bezpłatnie:
- poczęstunek podczas zajęć,
- materiały dydaktyczne

Okres realizacji: 01.08.2017 – 20.07.2018 r.
 
Realizator projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
09-402 Płock, ul. Ułańska 1, tel. 24 264 22 77
Biuro projektu: pok. 100
 


Szansa na zatrudnienie


Tytuł projektu: SZANSA NA ZATRUDNIENIE
 
Cele projektu: wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy.

Dla kogo jest projekt?

osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?
 • identyfikację potrzeb,
 • poradnictwo zawodowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenie zawodowe,
 • staż.
Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacjiPlanowane efekty:

wzrost zatrudnienia, a tym samym przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy, w szczególności osób starszych powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych,
o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami.
 
Wartość projektu:  907 829,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich:771 654,86 zł
 
Miejsce realizacji:powiat kutnowski
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 rok- 30.04.2018 rok
 
Dane kontaktowe:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego  11, 
tel. 24 254-49-59  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     www.zdzkutno.pl

Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ nr 2 w Kutnie


 

Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ nr 2 w Kutnie
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 rok- 31.12.2018 rok
 
Cele projektu:poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 Dla kogo jest projekt?

100 uczniów (70K+30M) i 12 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu (11K+1M) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie  ul.Kościuszki 11

 
Co oferuje projekt?

 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów (kursy: barman, kelner, barista, florysta, obsługa kas fiskalnych);
 • adaptacja rozwiązań-zajęcia pozalekcyjne dla uczniów(animator czasu wolnego, nabywanie uzdolnień zawodowych w branży turystycznej);
 • współpraca z pracodawcami-staże i praktyki dla uczniów;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • doposażenie pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań dla zawodu technik hotelarstwa;
 • program dla nauczycieli kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym (protokół dyplomatyczny i savoir-vive w praktyce).

Planowane efekty:
poprawa efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
 
Regulamin uczestnictwa w projekcie

Wartość projektu: 823 525,55 zł
Wkład Funduszy Europejskich:699 996,72 zł
 
Terminy rekrutacji:styczeń 2017 rok , styczeń  2018 rok
 
Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 09-402 Płock ul. Ułańska 1
Biuro projektu:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax  24/254-49-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Partner projektu:
Powiat Kutnowski- Starostwo  Powiatowe w Kutnie 99-300 Kutno ul. T. Kościuszki 16


Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości


 

Tytuł projektu:
Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości

Cele projektu:
zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw
(start-upów)

Dla kogo jest projekt?

osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami


Co oferuje projekt?

 • szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc doradców w przygotowaniu biznesplanów
 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 22 700,00 zł
 • wsparcie pomostowe w wysokości 14 000,00 zł (8 miesięcy x 1750 zł)

Planowane efekty:
utworzenie 20 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

Czytaj dalej

<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2


Projekt i wykonanie: Hedea.pl