Akademia Kompetencji ZDZ w Plocku


 


Tytuł projektu: „Akademia Kompetencji ZDZ w Płocku”

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 62 uczniów (w tym 36 dziewcząt i 26 chłopców) uczęszczających do Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku oraz wsparcie 20 nauczycieli Technikum  (16 kobiet i 4 mężczyzn) w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w okresie VIII.2017-VII.2018.

Planowane efekty:
dla uczniów:

- wzrost kompetencji matematycznych, biologiczno-chemicznych, językowych, informatycznych
- wzrost umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej
- zdobycie umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy

- zdobycie umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy
 
 
dla nauczycieli:
- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia nowatorskich zajęć bazujących na metodzie eksperymentu


Całkowita wartość projektu:  244 230,00 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 195 384,00 zł
 
Grupa docelowa:
- 62 uczniów klas II uczących się w Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku, w tym 36 dziewcząt i 26 chłopców.
- 20 nauczycieli uczących w Technikum w tym 16 kobiet i 4 mężczyzn.
 

Kierunki wsparcia:
dla uczniów:
I.   
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: matematyki, języka angielskiego i języka polskiego
II.   Zajęcia rozwijające umiejętności: biologiczno – chemiczne, informatyczne
III.  Zajęcia dodatkowe – wyjazdy edukacyjno-poznawcze: wzmacnianie kompetencji kluczowych poprzez kontakt z realnym stanowiskiem pracy i nowoczesnymi technologiami    
IV.  Warsztaty MOJA FIRMA: symulacja  założenia i prowadzenia własnej firmy
V.  Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich uczniów: rozwój kompetencji osobistych i społecznych
VI. Warsztaty psychoedukacyjne z elementami socjoterapii
 

 dla nauczycieli:
- szkolenie „Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”

Wsparcie dodatkowe: uczestnicy/uczestniczki projektu otrzymują bezpłatnie:
- poczęstunek podczas zajęć,
- materiały dydaktyczne

Okres realizacji: 01.08.2017 – 20.07.2018 r.
 
Realizator projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
09-402 Płock, ul. Ułańska 1, tel. 24 264 22 77
Biuro projektu: pok. 100
 


Szansa na zatrudnienie


Tytu projektu: SZANSA NA ZATRUDNIENIE
 
Cele projektu: wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujcych pracy.

Dla kogo jest projekt?

osoby po 29 roku ycia pozostajce bez pracy (bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujce pracy) znajdujce si w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku ycia, o niskich kwalifikacjach, dugotrwale bezrobotne, kobiety, z niepenosprawnociami.

Co oferuje projekt?
 • identyfikacj potrzeb,
 • poradnictwo zawodowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
 • porednictwo pracy,
 • szkolenie zawodowe,
 • sta.
Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacjiPlanowane efekty:

wzrost zatrudnienia, a tym samym przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujcych pracy, w szczególnoci osób starszych powyej 50 roku ycia, kobiet, dugotrwale bezrobotnych,
o niskich kwalifikacjach, z niepenosprawnociami.
 
Warto projektu:  907 829,25 z
Wkad Funduszy Europejskich:771 654,86 z
 
Miejsce realizacji:powiat kutnowski
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 rok- 30.04.2018 rok
 
Dane kontaktowe:
Orodek Ksztacenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyskiego  11, 
tel. 24 254-49-59  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     www.zdzkutno.pl

Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ nr 2 w Kutnie


 

Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ nr 2 w Kutnie
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 rok- 31.12.2018 rok
 
Cele projektu:poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 Dla kogo jest projekt?

100 uczniów (70K+30M) i 12 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu (11K+1M) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie  ul.Kościuszki 11

 
Co oferuje projekt?

 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów (kursy: barman, kelner, barista, florysta, obsługa kas fiskalnych);
 • adaptacja rozwiązań-zajęcia pozalekcyjne dla uczniów(animator czasu wolnego, nabywanie uzdolnień zawodowych w branży turystycznej);
 • współpraca z pracodawcami-staże i praktyki dla uczniów;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • doposażenie pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań dla zawodu technik hotelarstwa;
 • program dla nauczycieli kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym (protokół dyplomatyczny i savoir-vive w praktyce).

Planowane efekty:
poprawa efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
 
Regulamin uczestnictwa w projekcie

Wartość projektu: 823 525,55 zł
Wkład Funduszy Europejskich:699 996,72 zł
 
Terminy rekrutacji:styczeń 2017 rok , styczeń  2018 rok
 
Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 09-402 Płock ul. Ułańska 1
Biuro projektu:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax  24/254-49-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Partner projektu:
Powiat Kutnowski- Starostwo  Powiatowe w Kutnie 99-300 Kutno ul. T. Kościuszki 16


Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości


 

Tytuł projektu:
Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości

Cele projektu:
zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw
(start-upów)

Dla kogo jest projekt?

osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami


Co oferuje projekt?

 • szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc doradców w przygotowaniu biznesplanów
 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 22 700,00 zł
 • wsparcie pomostowe w wysokości 14 000,00 zł (8 miesięcy x 1750 zł)

Planowane efekty:
utworzenie 20 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

Czytaj dalej

Sam Odkryjesz Swoją Wartość!

Tytuł projektu:  „Sam Odkryjesz Swoją Wartość!”

Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności (zgodnie z wymogami rynku pracy woj. mazowieckiego i łódzkiego) wśród 30 osób z niepełnosprawnością, młodych do 29 r.ż. z grupy NEET- absolwentów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Płocka, Gostynina, Sierpca i Kutna poprzez wdrożenie w okresie XI.2016-II.2018 indywidualnego i kompleksowego wsparcia zawodowo-edukacyjnego (4 instrumenty pomocy), przyczyniającego się do zatrudnienia 43% osób.

Planowane efekty:

 • podniesienie poziomu umiejętności społecznych
 • nabycie  kwalifikacji i umiejętności w formie szkoleń
 • uzyskanie zatrudnienia
 • wzrost motywacji do kształcenia i uświadomienie konieczności inwestowania we własny rozwój.

Całkowita wartość projektu:  503 650,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 424 476,22 zł

Do udziału w projekcie zapraszamy: 30 osób (18 kobiet  i 12 mężczyzn), biernych zawodowo z niepełnosprawnością, nieuczestniczących w  kształceniu/szkoleniu,  w wieku 15-29 lat  - absolwentów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych: nr 2 w Płocku, w Sierpcu, w Gostyninie, nr 1 w Kutnie (woj. mazowieckie i łódzkie).

W ramach projektu realizowane będzie bezpłatne wsparcie:

 
1.      Psychologiczno – doradcze:
 

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy
 • warsztaty „Umiejętności społeczne”
 • warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy”

2.      Szkoleniowe:
 

 • szkolenie Spawanie MAG 135
 • szkolenie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - harmonogram
 • szkolenie ECDL BASE - harmonogram

3.      Zawodowe:

 • praktyki zawodowe u pracodawcy
 • zajęcia edukacyjno – poznawcze w Laboratorium Zielnych Zawodów

 
Wsparcie towarzyszące: w ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają bezpłatnie:

 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek,
 • zwrot kosztów przejazdu
 • stypendium szkoleniowe i stażowe.
 
Termin rekrutacji: listopad 2016 – grudzień 2016 r.  i czerwiec – lipiec 2017 r.

Okres realizacji: 01.11.2016 r. – 20.02.2018 r.

Informacje i zapisy:

Realizator projektu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1, tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro projektu pokój 100

 


<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3


Projekt i wykonanie: Hedea.pl