Absolwenci do dzieła!


 

Tytuł projektu:Absolwenci do dzieła!

Cel główny projektu:projektu jest aktywizacja zawodowa oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności wśród 10 osób młodych w wieku 15-29lat, tzw. młodzieży NEET z terenu Mazowsza poprzez wdrożenie w okresie IX.2019-V.2020 indywidualnego i kompleksowego programu wsparcia zawodowo - edukacyjnego przyczyniającego się do zatrudnienia.

Planowane efekty:

 • Efektem działań będzie poprawa sytuacji Uczestników i Uczestniczek projektu na rynku pracy dzięki wzmocnieniu kompetencji społecznych, umiejętności praktycznych oraz nabyciu doświadczenia zawodowego w formie staży/praktyk w firmach;
 • Efektem będzie zwiększenie szans na zatrudnienie Uczestników / Uczestniczki projektu przez pracodawców lokalnego rynku pracy.

Całkowita wartość projektu: 173 135,38 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 145 918,49 zł

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny do projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu

Grupa docelowa: Uczestnikami projektu jest 10 osób (w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn), które w ciągu ostatnich 2 lat przed przystąpieniem do projektu:

 • opuściły pieczę zastępczą;
 • opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 • opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze;
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej;
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy;
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich;
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej;

oraz

 • matki przebywające w domach samotnej matki.

Kierunki wsparcia w ramach projektu:

 • identyfikacja potrzeb;
 • pośrednictwo pracy;
 • wsparcie psychologiczno - doradcze;
 • wsparcie szkoleniowe:

- kurs komputerowy „ECDL BASE” - harmonogram - aktualizacja
- szkolenia „energetyczne” - harmonogram

 • płatne 3 miesięczne staże zawodowe (stypendium stażowe).

 Udział w projekcie pozwoli uczestnikom zdobyć kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy potwierdzone certyfikatem.

Uczestnicy dodatkowo podczas udziału w projekcie otrzymają:

 • badania lekarskie;
 • ubezpieczenie;
 • poczęstunek podczas szkoleń;
 • materiały szkoleniowe;
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających na staż.

 
Okres realizacji: 02.09.2019 r. - 22.05.2020 r

Biuro projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 515-535-047   / 24 264 22 77
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.zdz-plock.com.pl

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl