Działaj Solidarnie Młody Człowieku!


Tytuł projektu:„Działaj Solidarnie Młody Człowieku !”

Cel główny projektu:Celem głównym projektu jest zdobycie i udoskonalenie umiejętności społecznych, potwierdzonych certyfikatem, ważnych na rynku pracy. 

W ramach projektu zaplanowano:
  • szkolenia i warsztaty potwierdzone Certyfikatem Kompetencji Społecznych, na których nauczysz się: jak doradzać innym, pracy zespołowej, posługiwania się mową ciała, instruowania innych osób, przewodzić innym osobom, kompetencji międzykulturowych, wypracowywać kompromisy, motywować innych, wspierać współpracowników, stosować techniki zadawania pytań, przekazywać informacji o faktach, zwracać się do słuchaczy, przyjmować konstruktywną krytykę, wchodzić w interakcję z innymi osobami oraz przekonywać inne osoby;
  • wspólną organizację i udział w akcjach społecznych;
  • wolontariat;
  • zajęcia uświadamiające;
  • wydarzenia kulturalno-poznawczych (np. kino, muzeum).
 Udział w projekcie pozwoli uczestnikom w sposób aktywny rozwijać ich kompetencje społeczne i wyposaży ich w umiejętności niezbędne na rynku pracy jak i na różnych etapach kariery zawodowej.

Warsztaty kompetencji społecznych  - harmonogram
Warsztaty kompetencji społecznych  - harmonogram - aktualizacja
Warsztaty kompetencji społecznych  - harmonogram - marzec

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Regulamin uczestnictwa w projekcie 
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestniku projektu

Całkowita wartość projektu: 391 325,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 333 643,45 zł

Grupa docelowa:adresatami projektu jest 80 osób (48K i 32M) w wieku 15-29 lat z terenu województwa mazowieckiego,  z czego 40% tj.32 osoby stanowić będą uczniowie ostatnich klas danego etapu edukacji, 20% tj.16 osób stanowić będzie młodzież w szczególnie trudnej sytuacji zgodnie z definicją regulaminu konkursu 1.4 POWER oraz 20% tj.16 osób stanowić będą osoby z niepełnosprawnością.

 Szkolenia, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających spoza Płocka, wyżywienie, organizacja/udział w wydarzeniach kulturalno-uświadamiających (w tym bilet wstępu, dojazd, przewodnik, ubezpieczenie) będzie dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 02.09.2019 r.  – 30.08.2021 r.

Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. komórkowy 515 535 047/ tel. stacjonarny 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.zdz-plock.com.pl
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl