Kompleksowe wsparcie osób młodych Neet z terenu Mazowsza


Tytuł projektu:Kompleksowe wsparcie osób młodych Neet z terenu Mazowsza

Cel główny projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do w wieku 18-29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu (tzw. młodzież NEET) oraz poprawa warunków zatrudnienia dla osób pracujących.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji programu dobieranego do indywidualnych potrzeb, uwzględniając potrzeby rynku pracy, wspierając indywidualną i kompleksową aktywność zawodowo-edukacyjną, kierowanego do 22 osób (w tym 8 os. pracujących,  11 os. biernych zawodowo i 3 os. bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy) zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Planowane efekty:
 • zaktywizowanie edukacyjno-zawodowe,
 • nabycie dodatkowych kwalifikacji,
 • wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych,
 • zwiększenie szans na rynku pracy po zakończeniu wsparcia,
 • wejście/utrzymanie/przywrócenie na rynek pracy
Całkowita wartość projektu: 401 668,40 zł  

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 379 868,40 zł

Grupa docelowa:22 osoby (w tym 14 K i 8 M) na które składają się: 11 (7K i 4M) osób młodych biernych zawodowo (niepracujący) i 3 os (2Ki1M) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu KC oraz 8 osób (5Ki 3M) pracujących i/lub zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego


Kierunki wsparcia:

I. Identyfikacja potrzeb w tym Indywidualny Plan Działania:  
Harmonogram wsparcia indywidualnego w ramach projektu:
Identyfikacja potrzeb Uczestników i Uczestniczek projektu przez doradcę zawodowego
Pośrednictwo pracy
Indywidualne spotkania w ramach Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich


II Wsparcie szkoleniowe: 
III. Zdobywanie doświadczenia poprzez staże.  
IV. Wsparcie dodatkowe:
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • wyżywienie podczas zajęć,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów przejazdu dla osób dojeżdżających na staż (w przypadku, gdy staż realizowany jest poza miejscem zamieszkania)
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Regulamin rekrutacjiUdział w projekcie jest bezpłatny

Beneficjent projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 24 264 22 77
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl