Informacja o monitoringu wizyjnym
W celuzapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,

zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1),

stosuje się monitoring wizyjny na korytarzach budynku oraz przed wejściem do budynku, polegający na nagraniach wideo.

2. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt 1.

3. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.

4. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres 14 dni, po upływie tego czasu w to miejsce nagrywane są bieżące materiały.

5. Osoba, której dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje jej prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl