Operator spycharek klasa trzecia

Najbliższy termin:


Tematyka: Program obejmuje następującą tematykę: użytkowanie eksploatacyjne, dokumetnacja techniczna, bhp, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa spycharek, technologia robót, zajęcia praktyczne

Opis: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora spycharki w zakresie III klasy uprawnień

Wymagania: - ukonczone 18 lat - zaświadczenie lekarskie

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl