Operator walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień

Najbliższy termin: 

Tematyka: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Opis: Czas trwania szkolenia: 132 godziny

Wymagania: - ukończone 18 lat, - wykształcenie co najmniej podstawowe, - aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora określonej specjalności, - udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu - musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające nie mniej niż liczba godzin zajęć praktycznych przewidzianych niniejszym programem.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl