Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE
Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE

Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE
 

 

Projekt pn. „Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE” dofinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja ekologiczna” w ramach umowy nr 581/2015/Wn-50/EE-EE/KU/D.

Misją i głównym celem działalności Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE jest:
 

- zwiększanie świadomości społeczeństwa w obszarze OZE i korzyści płynących ze stosowania ekologicznych rozwiązań (osiągnięcie tzw.efektu ekologicznego),

- zwiększanie dostępu do nabywania kwalifikacji i umiejętności w obszarze zielonej gospodarki poprzez organizację szkoleń, kursów, kierunków kształcenia w formach szkolnych,

- wypełnianie luki związanej z brakiem skutecznych narzędzi upowszechniania i propagowania świadomości ekologicznej.

Kwota dotacji: 258 275 zł

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 288 458 zł

 
Oferta Centrum skierowana jest przede wszystkim do:

 • uczniów szkół i dzieci w przedszkolach,
 • nauczycieli i doradców zawodowych,
 • osób niepracujących i poszukujących pracy,
 • przedsiębiorców, osoby pracujące,
 • przedstawicieli placówek oświatowych,
 • każdej osoby zainteresowanej jego działalnością.

W ramach wsparcia otrzymanego z NFOŚiGW Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku zakupił i wyposażył pracownie Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE w Płocku w takie urządzenia jak, m.in.:

 • Gruntową pompę ciepła;
 • Powietrzną pompę ciepła;
 • Pompa monoblokowa CWU;
 • Hybrydowy kolektor słoneczny PV;
 • Kolektor słoneczny AL – słoneczny kolektor płaski z absorberem aluminiowym;
 • Kolektor słoneczny Cu – słoneczny kolektor płaski z absorberem miedzianym;
 • Panel fotowoltaiczny 250Wp;
 • Turbina wiatrowa;
 • AKPiA dla systemów solarnych.
 • Stacja pompowa do napełniania systemów solarnych i pomp ciepła;
 • Kamera termowizyjna;
 • Multimetr uniwersalny;
 • Refraktometr.
I wiele innych.

Centrum posiada również biblioteczkę, umożliwiającą  wypożyczenie i zapoznanie się z materiami dydaktycznymi – książkami i podręczniki z zakresu OZE (łącznie około 40 pozycji).

 

Zapraszamy wszystkie osoby i grupydo odwiedzenia Płockiego Edukacyjnego Centrum Technologii Środowiskowych OZE przy ul. Ułańskiej 1 w Płocku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, w weekendy zjazdowe oraz w terminach dogodnych po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

              

              

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl