Mobilny fachowiec na europejskim rynku pracy

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizował projekt pt. „Mobilny fachowiec na europejskim rynku pracy” współfinansowany w ramach programu  Unii Europejskiej Erasmus+.

Celem głównym projektu było: wzrost jakości, efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich (TUF) i Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (TŻiUG), w szczególności w zakresie współpracy z pracodawcami.

Adresatami projektu było 20 uczniów/uczennic klas I, II i III uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie  TUF i TŻiUG  oraz 10 osób z kadry dydaktycznej  zajmującej się kształceniem i doskonaleniem zawodowym uczniów.


W ramach projektu zaplanowano działania:
dla nauczycieli/nauczycielek:
  • 7 -  dniowy wyjazd na praktyki Job shadowing/szkolenia w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego:  
          - 5 nauczycieli z TŻiUG do Centrum Kształcenia Zawodowego im. Susanny Eger w Lipsku
          - 5 nauczycieli z TUF  do Akademii Fryzjerskiej „Schirmer” w Lipsku
dla uczniów/uczennic:
  • 21 – dniowy staż w niemieckich zakładach gastronomicznych  dla 10 uczniów/uczennic z TŻiUG
  • 21 – dniowy staż w niemieckich zakładach fryzjerskich dla 10 uczniów/uczennic z TUF

Wyjazd na staż poprzedzony był przygotowaniem językowo-pedagogiczno-kulturowym. W ramach tego przygotowania uczniowie/uczennice wezmą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego, w spotkaniach  psychologiczno-pedagogicznych oraz wykładach z zakresu różnic kulturowych pomiędzy krajem niemieckim a Polską.

Uczestnicy/uczestniczki projektu podczas pobytu brali udział w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie Lipska.

Uczestnicy/uczestniczki NIE PONOSILI ŻADNYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH w związku z udziałem w projekcie. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie dofinansowane było z funduszy Unii Europejskiej.

Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH mająca siedzibę w Schkeuditz -Partner projektu - zajmował  się organizacją pobytu uczestników/uczestniczek projektu w Niemczech, organizacją miejsc staży,  praktyk i szkoleń oraz realizacją programu kulturowego.

Całkowita wartość projektu: 53698,00 EUR
Okres realizacji: 01.10.2016 r. -31.10.2017 r.

Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
Tel. 24 262 86 89
 
Partner projektu:
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH
Gut Wehlitz
04435 Schkeuditz
www.gut-wehlitz.de
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl